Duplek: Občina objavila poziv za prijavo na brezplačni topli obrok za učence in dijake

(vir: Občina Duplek)

Občina Duplek je na podlagi poziva Ministrstva za izobraževanje znanost in šport, ki ga je to v sredo, 4. oktobra 2020, poslalo vsem občinam v državi, objavila poziv za prijavo na brezplačni topli obrok za učence in dijake v času izobraževanja na daljavo.

Do toplega obroka so upravičeni učenci in dijaki so upravičeni, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

 –     prebivališče v občini Duplek,

–     da  povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji ali odločbi na podlagi vloge za priznanje pravice do subvencije malice ali kosila ne presega 382,82 evra (3. dohodkovni razred otroškega dodatka oziroma 2. razred državne štipendije).

 Brezplačni topli obrok pripada tudi učencem in dijakom, ki so nameščeni v rejniško družino.

Učenci in dijaki se na topli obrok prijavijo prek šole, ki jo obiskujejo.

Učenci in dijaki oziroma njihovi starši topli obrok prevzamejo na šoli, ki hrano pripravlja. Izjemoma občina za učence in dijake, ki obroka ne morejo prevzeti, organizira dostavo toplega obroka na dom ali na ustrezno razdelilno točko v lokalni skupnosti. Urnike delitve in lokacije bo občina objavila pozneje.

Sredstva za zagotovitev toplega obroka je vlada zagotovila iz državnega proračuna. Velja pa za vse občine v Sloveniji.

M. P.