Duplek: Odprtje večnamenske športne dvorane

V Dupleku bodo ob 19. uri slovesno odprli novo večnamensko športno dvorano. Naložba v gradnjo je znašala dobre tri milijone evrov, pri čemer so iz različnih virov prejeli 1,37 milijona evrov, ostalo pa je občina zagotovila iz lastnih sredstev. Kljub epidemiji so dela potekala le z manjšimi odmiki od prvotnega načrta.

Občina bo slovesnost ob otvoritvi športne dvorane neposredno prenašala na svoji Facebook strani – https://www.facebook.com/obcinaduplek/.

Zaradi ukrepov in v skladu s sprejetimi navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje prisotnost na otvoritvi namreč ne bo mogoča za širšo javnost.

Vabljeni k ogledu.

M. P.