Duplek: Spremenjen prometni režim na Korenski cesti, v križišču “pri Hrastniku”

Direkcija RS za infrastrukturo je na odseku državne regionalne ceste Zgornja Korena  – Spodnji Duplek določila nov prometni režim.  Gre za odsek na križišču z občinsko lokalno cesto, odsek Zimica – Zg. Korena (križišče »pri Hrastniku«), na območju stanovanjskih hiš Zgornja Korena 5a in Zgornja Korena 5.

Nov režim v križišču je naslednji:

  • Prednostna cesta je regionalna cesta R3-745, ki poteka v smeri Spodnjega Dupleka proti Koreni in naprej v smeri proti Lenartu. Na tej cesti so postavljeni prometni znaki, ki označujejo, da je to prednostna cesta in njen potek. Predhodno so na primerni razdalji postavljeni znaki, ki opozarjajo voznika, da se bliža križišču s stransko cesto.
  • Lokalna (občinska) cesta iz smeri Zimice proti Koreni, ki se zdaj priključuje na regionalno cesto R3-745, je označena z opozorilnim znakom STOP, ki je postavljen 50 metrov pred tem in opozarja, da se približujemo križišču s prednostno cesto.
Foto: Občina Duplek

M. P.