Duplek: Zgodovinski podpis

Podpis v neposredni bližini lokacije bodočega doma starostnikov, to je v Spodnjem Dupleku (vir: mag. Dejan Kaloh, Twitter)

“Zgodovinski podpis pisma o nameri za izgradnjo dislocirane enote Doma Danice Vogrinec v Dupleku, ki bo imela 60 posteljnih kapacitet. Tudi štajerski starostniki si zaslužijo dostojno jesen življenja.”

Tako je včerajšnji podpis dupleškega župana Mitje Horvata, resornega ministra Janeza Ciglerja Kralja in direktorje Doma Danice Vogrinec Maribor Marka Slaviča komentiral poslanec mag. Dejan Kaloh.

Podpis sporazuma o izgradnji infrastrukture za institucionalno varstvo starejših na območju dupleške občine je potekal v neposredni bližini lokacije bodočega doma starostnikov, to je v Spodnjem Dupleku v neposredni bližini zdravstvenega doma in lekarne.

Vrednost izvedbe investicije na podlagi izdelanega dokumenta identifikacije investicijskega projekta, brez komunalno opremljenega zemljišča, znaša 7,05 milijona evrov (z DDV). Financiranje v višini 95 % vrednosti zagotavlja Dom Danice Vogrinec iz naslova pridobitve sofinancerskih sredstev uspešne prijave na razpis Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, preostalih 5 % vrednosti pa zagotavlja Občine Duplek iz proračunskih sredstev.

S predvideno investicijo bo občina omogočila, da bi starejši s prehodom v institucionalno varstvo ostali bližje svojemu domačemu okolju.

Predvidena je zagotovitev pogojev za izvajanje institucionalnega varstva za starejše od 65 let, s kapaciteto 60 postelj in 4 posteljne namestitve za potrebe dnevnega varstva.

Foto, vir: mag. Dejan Kaloh, Twitter

M. P.