Dve kriminalistični preiskavi fiktivnih prijav prebivališč

(vir: policija.si)

Policisti in kriminalisti PU Maribor so obravnavali dve različni kriminalistični preiskavi fiktivnih prijav prebivališč. V eno je vpletena ena od uslužbenk ene od upravnih enot na območju PU Maribor, v drugo pa ena od uslužbenk enega od državnih organov, ki deluje na območju Maribora.

Preiskavi nista v ničemer med seboj povezani, so zapisali na PU Maribor.

Uslužbenka ene izmed upravnih enot osumljena jemanja podkupnine

Kriminalisti mariborskega Sektorja kriminalistične policije so obravnavali kaznivo dejanje jemanja podkupnine, ki ga je utemeljeno osumljena uslužbenka ene izmed upravnih enot na območju PU Maribor, saj kot uradna oseba ni opravila dejanja, ki bi ga morala ali smela opraviti in je v nadaljevanju v zvezi s tem zahtevala in tudi prejela obljubo premoženjske koristi.

Mariborski policisti so 6. januarja 2020 prejeli anonimno pisanje, ki je razkrilo, da je zaposlena na eni izmed upravnih enot na območju PU Maribor fizični osebi oz. tujcu – državljanu tretje države zavrnila prijavo začasnega prebivališča na naslovu iz območja Celja. Hkrati naj bi mu ponudila prijavo na naslovu na območju Maribora, za kar bi mu naj postavila ceno 25 evrov.

S kriminalistično preiskavo je bilo ugotovljeno, da je osumljena 6. januarja 2020, na sedežu ene izmed upravnih enot z območja PU Maribor opravljala enostavne upravne naloge. Pri tem je od dveh fizičnih oseb oz. tujcev – državljanov tretjih držav prejela izpolnjeno izjavo s pooblastilom lastnika stanovanjskega objekta, da lahko na naslovu z območja Celja opravi prijavo začasnih prebivališč.

Z vpogledom v računalniško aplikacijo je ugotovila, da je na navedenem naslovu prijavljenih več kot 10 tujcev – državljanov tretjih držav, s čimer je bil podan dvom v verodostojnost podatkov iz prijav. Osumljenka bi nato morala uvesti postopek preverjanja resničnosti prijave začasnega prebivališča, a tega ni storila.

Namesto tega je oba tujca istega dne za začasno prebivanje prijavila na naslovu svojega stalnega prebivališča na območju Maribora. Z njima je nato za ta čas sklenila ločeni najemni pogodbi, v katerih je bilo določeno tudi plačilo najemnine v višini 20 evrov mesečno, skupno za oba torej 480 evrov letno.

Za kaznivo dejanje jemanja podkupnine je predpisana kazen zapora od enega do petih let in denarna kazen. Zoper osumljeno je bila na pristojno Okrožno državno tožilstvo podana kazenska ovadba.

V fiktivne prijave prebivališč vpletena uslužbenka državnega organa iz      Maribora

Policisti in kriminalisti PU Maribor so obravnavali kaznivo dejanje Zlorabe osebnih podatkov, ki ga je utemeljeno osumljena 41-letna uslužbenka državnega organa iz Maribora, saj je kot uradna oseba z zlorabo uradnega položaja ali uradnih pravic, nepooblaščeno vstopila v računalniško vodeno zbirko podatkov državnega organa z namenom, da si pridobi podatke za sestavo listin, nujnih za urejanje formalno pravilnega postopka lažne prijave začasnega prebivališča državljanov tretjih držav.

Z dosedanjo preiskavo je policija ugotovila, da je 41-letna osumljenka v sostorilstvu s 50-letnim osumljenim zunajzakonskim partnerjem, državljanom Republike Slovenije, izvršila sedem kaznivih dejanj Ponarejanje listin, saj sta v letih 2019 do 2020 v postopkih z uslužbenci upravnih enot večkrat kot pravo uporabila ponarejeno listino (Izjava lastnika nepremičnin), kot procesno nujno dovolilo za bivanje na naslovu.

Osumljenca sta v nadaljevanju v sostorilstvu izvršila še osem kaznivih dejanj Overitve lažne vsebine, saj sta v letih 2019 do 2020 uslužbence upravnih enot večkrat spravila v zmoto in s tem dosegla, da so ti v javni listini in knjigi potrdili nekaj lažnega.

Po do sedaj zbranih obvestilih so tujci za posamezno fiktivno prijavo prebivališča plačali med 350 in 550 evrov, s čemer sta si v obdobju nekaj več kot enega leta, pridobila vsaj 50.000 evrov protipravne premoženjske koristi.

Natančna višina protipravno pridobljene premoženjske koristi bo znana po zaključeni kriminalistični preiskavi.

Osumljenima je bila 10. februarja 2021 odvzeta prostost in odrejeno pridržanje. Policisti in kriminalisti so v času pridržanja, na podlagi odredb pristojnega Okrožnega sodišča v Mariboru opravili hišne preiskave na različnih naslovih na območju PU Maribor.

Osumljena sta bila 12. 2. 2021, ob 8.30, s kazensko ovadbo privedena k dežurnemu preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Mariboru, ki ju je po zaslišanju izpustil na prostost oz. ni odredil pripora. Grozi jima več let zapora.

M. P