Eko sklad objavil nove razpise za dodelitev nepovratnih sredstev

(vir: pixabay.com)

Eko sklad je objavil nov razpis za dodelitev nepovratnih sredstev in kreditov za različne ukrepe učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije.

Objavljeni so javni pozivi za naslednje ukrepe:

 • Zamenjava zunanjega stavbnega pohištva
 • Izvedba fasade, izolacije strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru, kleti in tal
 • Sistemi za prezračevanje z vračanjem toplote – rekuperacija
 • Naložbe v naprave za samooskrbo z električno energijo
 • Vgradnja solarnega ogrevalnega sistema v stanovanjski stavbi
 • Vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe
 • Vgradnja plinskega kondenzacijskega kotla za centralno ogrevanje starejše stanovanjske stavbe
 • Vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe
 • Gradnja ali nakup skoraj nič-energijske nove eno- ali dvostanovanjske stavbe
 • Celovita obnova starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe
 • Nakup stanovanja v novi ali obnovljeni skoraj nič-energijski tri-in večstanovanjski stavbi
 • Nakup električnih in hibridnih vozil

Več informacij o postopku in pogojih za pridobitev sredstev najdete na spletni strani:

https://www.ekosklad.si/fizicne-osebe in https://www.ekosklad.si/fizicne-osebe/javne-objave

M. P.