Eko sklad objavil nove razpise za dodelitev nepovratnih sredstev

Eko sklad je objavil nov razpis za dodelitev nepovratnih sredstev in kreditov za različne ukrepe učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije.

Objavljeni so javni pozivi za naslednje ukrepe:

 • Zamenjava zunanjega stavbnega pohištva
 • Izvedba fasade, izolacije strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru, kleti in tal
 • Sistemi za prezračevanje z vračanjem toplote – rekuperacija
 • Naložbe v naprave za samooskrbo z električno energijo
 • Vgradnja solarnega ogrevalnega sistema v stanovanjski stavbi
 • Vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe
 • Vgradnja plinskega kondenzacijskega kotla za centralno ogrevanje starejše stanovanjske stavbe
 • Vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe
 • Gradnja ali nakup skoraj nič-energijske nove eno- ali dvostanovanjske stavbe
 • Celovita obnova starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe
 • Nakup stanovanja v novi ali obnovljeni skoraj nič-energijski tri-in večstanovanjski stavbi
 • Nakup električnih in hibridnih vozil

Več informacij o postopku in pogojih za pridobitev sredstev najdete na spletni strani:

https://www.ekosklad.si/fizicne-osebe in https://www.ekosklad.si/fizicne-osebe/javne-objave

M. P.