Elektro Maribor: investicije 2019-2028 v OE Slovenska Bistrica

V 2019-2028 so v OE Slovenska Bistrica na srednje- in nizkonapetostnem omrežju načrtovana investicijska vlaganja v obsegu 27 mio EUR, največ na srednjenapetostnem omrežju. Predvideno je 89,55 km novogradenj in 126,95 km rekonstrukcij srednjenapetostnih vodov, 9,1 km novogradenj in 145,75 km rekonstrukcij nizkonapetostnih vodov ter 69 transformatorskih postaj.

V letu 2017 je bilo na področju OE Slovenska Bistrica realiziranih 4,35 mio EUR investicij v elektrodistribucijsko infrastrukturo. Obnovili so 10,5 km daljnovodov, kablirali 3,85 km srednjenapetostnih vodov, zgradili 4 nove in obnovili 5 transformatorskih postaj, zgradili in preuredili so 36,8 km nizkonapetostnih omrežij.

Ob koncu leta je bilo v sistem naprednega merjenja vključenih že 22.862 merilnih mest, oz. 69 % vseh merilnih mest na tem območju. Delež je nad povprečjem vseh enot (povprečje na območju celotne družbe je 65 %).

V letu 2018 je načrtovana vrednost investicij na področju OE Slovenska Bistrica vsaj 3,47 mio EUR. Za srednjenapetostne priključne vode je namenjenih 0,25 mio EUR, za srednjenapetostne povezovalne vode 1,16 mio EUR, za transformatorske postaje 0,41 mio EUR, za nizkonapetostne vode 0,98 mio EUR in za merilne naprave 0,35 mio EUR ter 0,05 mio EUR za investicijo v RTP Slovenska Bistrica.

Načrtujejo, da bodo na tem območju v letu 2018 v sistem naprednega merjenja vključili še dodatnih 2.700 merilnih mest, kar pomeni več kot 73 % delež vseh merilnih mest na tem območju.

Vir in foto: elektro-maribor.si