ENERGETSKA PRENOVA JAVNIH STAVB V SLOVENSKI BISTRICI

V torek, dne 12. junija, je Občina Slovenska Bistrica v predporočni dvorani gradu Bistrica s konzorcijem družb Petrol, Slovenska energetska družba d. d. Ljubljana in družbo Plistor, poslovni inženiring, sklenila javno zasebno partnerstvo za izvedbo energetske prenove javnih stavb.

V petih mesecih bodo v občini Slovenska Bistrica energetsko prenovili šestnajst stavb. Pogodbo sta podpisala, župan občine Slovenska Bistrica, dr. Ivan Žagar in Janez Grošelj, direktor divizije za energetiko in okolje v okviru konzorcija družb Petrol.

Skupna investicijska vrednost projekta znaša 4,1 mio EUR.

Celovita energetska prenova se bo izvedla v sledečih objektih:

OBJEKT  NASLOV  ZEMLJIŠKOKNJIŽNI PODATKI  UPORABNIKI OBJEKTOV 
Občina Slovenska Bistrica – dvoriščna stavba  Kolodvorska ulica 10, Slovenska Bistrica parc. št. 1395, k.o. Slovenska Bistrica Občina Slovenska Bistrica
OŠ Antona Ingoliča Spodnja Polskava  Spodnja Polskava 240, Spodnja Polskava parc. št. 107/7, k.o. Spodnja Polskava OŠ Antona Ingoliča Spodnja Polskava
OŠ Antona Ingoliča PŠ – Zgornja Polskava  Ingoličeva ulica 6, Zgornja Polskava parc. št. 38/11, k.o. Zgornja Polskava OŠ Antona Ingoliča Spodnja Polskava
OŠ Dr. Jožeta Pučnika  Črešnjevec 47, Črešnjevec parc. št. 47/2, k.o. Črešnjevec OŠ Dr. Jožeta Pučnika
OŠ Gustava Šiliha Laporje  Laporje 31, Laporje parc. št. 76/1, k.o. Laporje OŠ Gustava Šiliha Laporje
OŠ Pohorskega bataljona PŠ Kebelj  Kebelj 17/b, Kebelj parc. št. 299, k.o. Kot OŠ Pohorskega bataljona Oplotnica
OŠ Pohorskega Odreda PŠ Zgornja Ložnica  Zgornja Ložnica 43, Zgornja Ložnica parc. št. 421/3, k.o. Zgornja Ložnica OŠ Pohorskega Odreda Slovenska Bistrica
Vrtec Otona Župančiča PE Sonček  Zidanškova ulica 1, Slovenska Bistrica parc. št. 665, k.o. Slovenska Bistrica Vrtec Otona Župančiča Slovenska Bistrica
Večnamenski objekt Vošnjakova  Vošnjakova ulica 10, Slovenska Bistrica parc. št. 1405, k.o. Slovenska Bistrica Občina Slovenska Bistrica
OŠ Minke Namestnik Sonje  Partizanska ulica 20, Slovenska Bistrica parc. št. 1320/1, k.o. Slovenska Bistrica OŠ Minke Namestnik Sonje
Dom Minke Namestnik Sonje  Partizanska ulica 9, Slovenska Bistrica parc. št. 1460, k.o. Slovenska Bistrica OŠ Minke Namestnik Sonje

 

Delna enegetska prenova se bo izvedla v sledečih objektih:

OBJEKT NASLOV ZEMLJIŠKOKNJIŽNI PODATKI UPORABNIKI OBJEKTOV
Dvorana za zimski trening  Partizanska ulica 35, Slovenska Bistrica parc. št. 750/9, k.o. Slovenska Bistrica Občina Slovenska Bistrica
Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica  Trg svobode 16, Slovenska Bistrica parc. št. 753, k.o. Slovenska Bistrica Knjižnica Josipa VošnjakaSlovenska Bistrica
OŠ Antona Ingoliča PŠ Pragersko  Pionirska ulica 13, Pragersko parc. št. 1012/18 in 1012/17, k.o. Spodnja Polskava OŠ Antona Ingoliča Spodnja Polskava
Vrtec Otona Župančiča PE Ciciban  Tomšičeva ulica 1, Slovenska Bistrica parc. št. 763/2, k.o. Slovenska Bistrica Vrtec Otona Župančiča Slovenska Bistrica
OŠ, vrtec in knjižnica Tinje  Veliko Tinje 29, Veliko Tinje parc. št. 142, k.o. Tinjska Gora OŠ Tinje
Zdravstveni dom Slovenska Bistrica  Partizanska ulica 30, Slovenska Bistrica parc. št. 700, k.o. Slovenska Bistrica Zdravstveni dom Slovenska Bistrica

 

K. V.

Foto: ktvslb.com