Energetski dodatek večinoma le prejemnikom socialne pomoči

Vlada je včeraj sprejela predlog za izplačilo energetskega dodatka, prejeli ga bodo le prejemniki denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka ter invalidi, upravičenci do nadomestila invalidnine.

Med prejemniki ni upokojencev z nizkimi pokojninami niti velikih družin.

Razdeljevanje denarja bo potekalo od 1. novembra 2022 do 1. marca 2023, razdeliti nameravajo 41 milijonov evrov.

  1. Izplačilo energetskega dodatka za prejemnike denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka

Višina energetskega dodatka znaša:

  • 200 evrov za samske osebe;
  • 200 evrov za družine z enim staršem, povečan za 118 evrov za vsakega otroka ali za 59 eurov, če je otrok dodeljen v skupno varstvo in vzgojo;
  • 314 evrov za dvostarševske družine, povečan za 118 evrov za vsakega otroka ali za 59 evrov, če je otrok dodeljen v skupno varstvo in vzgojo;
  • 314 evrov za pare brez otrok.

Dodatek bi prejelo približno 63.000 posameznikov in družin.

  1. Izplačilo energetskega dodatka za invalide

Višina energetskega dodatka znaša 200 evrov.

Namenjen je invalidom, upravičencem do nadomestila za invalidnost po Zakonu o socialnem vključevanju invalidov, ki nadomestilo za invalidnost prejemajo v višini, ki je enaka seštevku denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka po zakonu, ki ureja socialno varstvene prejemke, ki velja za edino odraslo osebo v družini.

Navedeni dodatek bi prejelo približno 7.400 invalidov.

Vlada je sprejela še sklep o spregledu premoženja za prejemnike energetskega dodatka. Upoštevani bodo samo prihranki in vrednostni papirji, ostalo premoženje pa ne.

M. P.