Epidemija preklicana, ob prehodih meje ni več karantene

Mejni prehod Šentilj (vir: Wikipedija)

Vlada je sinoči preklicala epidemijo in spremenila ukrepe na mejnih prehodih na zunanji meji ter na kontrolnih točkah na notranjih mejah Slovenije. Pri prihodu v Slovenijo za državljane Slovenije in drugih držav EU ni več predvidena karantena.

Za državljane tretjih držav karantena še vedno velja, pri tem so izvzete nekatere skupine, denimo diplomati in delavci v tovornem prometu.

Na več kontrolnih točkah na cestnih povezavah z Avstrijo, Italijo in Madžarsko bo možen prehod meje. Kontrolne točke na letalskih povezavah za mednarodni zračni promet pa so Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, Letališče Edvarda Rusjana Maribor in Letališče Portorož, določa nocoj sprejeti odlok. Kontrolni točki na pomorskih povezavah za mednarodni pomorski promet sta mejni prehod za mednarodni pomorski promet Koper in Piran.

Čas odprtja posamezne kontrolne točke bo določila policija v soglasju z ministrstvom za zunanje zadeve in v dogovoru z varnostnimi organi sosednjih držav ter v soglasju z upravljalcem letališča oziroma pristanišča.

Podatke o času odprtja kontrolnih točk bo policija objavila na svojih spletnih straneh in v sredstvih javnega obveščanja.

Osebi, ki bo vstopila v Slovenijo in ima stalno ali začasno prebivališče v državah EU in ni zapustila Evropske unije za več kot 14 dni, policija zaradi morebitne okužbe z novim koronavirusom na meji vroči navodila Nacionalnega inštituta za javno zdravje o izvajanju ukrepov za preprečevanje širjenja virusa.

Če oseba ob prihodu v Slovenijo navaja, da je okužena z novim koronavirusom ali ima očitne bolezenske znake, ji policija da navodilo za takojšnjo obvezno vzpostavitev telefonskega stika z izbranim osebnim zdravnikom ali službo nujne medicinske pomoči.

Vstopa v Slovenijo pa ne bodo dovolili tujemu državljanu, ki nima stalnega prebivališča v Sloveniji, in ob prehodu meje pove, da je pozitiven novi koronavirus ali izkazuje očitne bolezenske znake.

Odlok določa obvezno 14-dnevno karanteno za osebe, ki nimajo stalnega ali začasnega bivališča v EU in v Slovenijo prihajajo iz tretjih držav. Tudi zanje pa veljajo nekatere izjeme, in sicer ukrepi ne veljajo za osebe, ki se udeležijo pogreba bližnjega sorodnika in zapustijo Slovenijo v istem dnevu ter imajo dokazilo o datumu in uri pogreba ali pa za osebe, ki izvajajo prevoz blaga v Slovenijo ali iz nje v tretjo državo, ter za tovorni promet iz tretjih držav v tranzitu.

Prav tako karantena ne bo veljala za osebe z diplomatskim potnim listom in tiste, ki zagotavljajo nujne storitve, za katere jim je potrdilo izdalo pristojno ministrstvo, in bi lahko zaradi neizvajanja teh storitev zaradi odreditve karantene prišlo do večje družbene ali gospodarske škode.

Ukrep karantene tudi ne velja za pripadnike služb zaščite in reševanja, zdravstva, policije, gasilcev in za osebe, ki izvajajo humanitarne prevoze za Slovenijo, ki so prestopali mejo zaradi izvajanja svojih nalog.

Strokovno utemeljenost ukrepov tega odloka, ki že velja, bo vlada ugotavljala vsakih sedem dni.

M. P.