Evropska sredstva za sofinanciranje obratovalnih stroškov podjetjem v gostinstvu in turizmu v času epidemije COVID-19

Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, ki jo vodi minister Zvone Černač, je dobrila 7,2 milijona evrov evropskih sredstev za sofinanciranje obratovalnih stroškov podjetjem v gostinstvu in turizmu v času epidemije COVID-19.

Javni poziv bo objavila Javna agencija SPIRIT.

Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša 10 milijonov evrov, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval dobrih 7,2 milijona evrov.

Sredstva se bodo mikro, malim in srednje velikim podjetjem v turističnem in gostinskem sektorju dodelila z izvedbo javnega poziva. Posamezno podjetje bo lahko prejelo največ do 9.999,00 evrov pomoči v obliki pavšalnega zneska, ki se bo določil za vsak posamezni primer.

Namen javnega poziva bo sofinanciranje obratovalnih stroškov, ki so nastali zaradi izpada prihodkov kot posledice epidemije COVID-19. Podjetja v turističnem in gostinskem sektorju zaradi zunanjih objektivnih okoliščin in ukrepov proti širjenju bolezni niso mogla opravljati dejavnosti, medtem ko so določeni nujni stroški za ohranjanje podjetij v minimalni kondiciji nastajali.

Vir: tukaj 

M. P.