Evropski denar za več projektov kolesarskih povezav

V Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, ki ga vodi minister Zvone Černač, so odobrili evropska sredstva za več projektov kolesarskih povezav širom Slovenije. Skupna vrednost projektov je 17,7 milijona evrov, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 8,3 milijona evrov.

Med odobrenimi projekti so tudi projekti DRR – Ptuj – Markovci – Gorišnica, DRR – Ptuj – Juršinci, DRR – Destrnik – Ptuj, Kolesarska povezava Radelj ob Dravi z naseljem Vas in DRR Kungota – Maribor.

Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta DRR – Ptuj – Markovci – Gorišnica znaša 3,5 milijona evrov, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval dobrega 1,6 milijona evrov. Upravičenke do finančnega prispevka Mestna občina Ptuj, Občina Markovci in Občina Gorišnica bodo zgradile 10,7 kilometra regionalne kolesarske povezave.

S tem bo zagotovljena dnevna mobilnost med Ptujem kot regijskim središčem z izobraževalnimi, upravnimi in storitvenimi dejavnostmi z zalednimi gravitacijskimi naselji in sosednjima občinama.

Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta DRR – Ptuj – Juršinci znaša skoraj 3,4 milijona evrov, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 1,7 milijona evrov. Mestna občina Ptuj in Občina Juršinci bosta zgradili regionalno kolesarsko povezavo, ki bo povezala omenjeni občini. Natančneje, predvidenih je 11 kilometrov kolesarske povezave, od tega bo 8,1 kilometra na novo vzpostavljene.

Smiselna, varna in udobna kolesarska povezava bo zagotavljala povezavo središčnega mestnega naselja Ptuj s sosednjo občino, iz katere potekajo dnevne migracije v središče regionalnega pomena.

Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta DRR –  Destrnik – Ptuj znaša 735 tisoč evrov, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 306 tisoč evrov. Občina Destrnik bo v okviru projekta na novo zgradila dobra dva kilometra kolesarske povezave, ki bo povezala naselja v Občini Destrnik z Mestno občino Ptuj, celotna skupna dolžina kolesarske povezave pa bo znašala skoraj pet kilometrov.

Projekt kolesarske povezave Ptuj – Destrnik je sicer del državne kolesarske mreže in regionalne kolesarske povezave Trate – Lenart – Ptuj.

Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta Kolesarska povezava Radelj ob Dravi z naseljem Vas znaša 783 tisoč evrov, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 327 tisoč evrov. Občina Radlje ob Dravi bo v okviru projekta zagotovila 2,5 kilometra neprekinjene, varne in udobne kolesarske povezave med naseljema Radlje ob Dravi in Vas, od tega bo novogradnje okrog 1,5 kilometra.

Povezava bo omogočila nadaljnje povezovanje občin v Dravski dolini z varno kolesarsko povezavo v smeri Občine Podvelka ter razvoj zelenega turizma.

Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta DRR Kungota – Maribor znaša skoraj 2,4 milijona evrov, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval dobrega 1,1 milijona evrov. Upravičenki do finančnega prispevka, občini Kungota in Pesnica, bosta v okviru projekta uredili kolesarsko povezavo Kungota – Maribor, ki bo ob zaključku dolga skoraj 5,7 kilometra in ki bo povezala omenjeni občini s štajersko prestolnico.

Projekt, ki bo izboljšal varnost kolesarjev, se bo začel izvajati predvidoma konec letošnjega leta, zaključen pa bo do konca leta 2023.

v Službi Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je v obravnavi še 29 vlog za kolesarske povezave v skupni vrednosti skoraj 70 milijonov evrov.

M. P.