Evropskih 7,1 milijona evrov za zmanjševanje poplavne ogroženosti na območju Dravinje in Polskave

(vir: Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko)

V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko so izdali odločitev o finančni podpori za projekt »Zmanjševanje poplavne ogroženosti porečja Drave – Dravinja s Polskavo«.

Za 18,2 milijona evrov vreden projekt, ki ga bo vodila Direkcija Republike Slovenije za vode, bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval dobrega 7,1 milijona evrov.

Namen projekta je zmanjševanje poplavne ogroženosti Dravinje in Polskave na območju petih občin: Majšperk, Slovenske Konjice, Videm, Kidričevo in Slovenska Bistrica.

Z naložbo bo več kot 2800 ljudi deležnih koristi od ukrepov varstva pred poplavami, število poplavno ogroženih stavb pa bo zmanjšano za 945.

Z načrtovanimi celostnimi ukrepi za zmanjšanje poplavne ogroženosti ob Dravi s pritoki bo zagotovljena dolgoročna poplavna varnost na tem območju.

M. P.