Franci Petek: S prešnjo vlado smo sprejeli zakon in uredno, s to vlado pa ne moremo niti pravilnika !!

Vir: Gasilska zveza Slovenije

Na prvem programu Radia Slovenije je Franci Petek, poveljnik Gasilske zveze Sloveniji trenutni vladi nalil čistega vina. V pogovoru je razkril, kako ne operativna je ta vlada in dejal, da v prejšnji vladi je bil zakon sprejet, sprejeta je bila tudi uredna, na žlost pa zdaj ta vlada ne more sprejeti niti pravilnika, kako bi to sprovedli.

Franci Petek v radijskem pogovoru pove:

Seveda nam je to tudi uspelo tudi skupaj s pomočjo občin, da smo potem razbremenili občine v zakonu, ki govori o financiranju občin. Tam smo pravzaprav zapisali in kar posledično se spreminja tudi zakon o gasilstvu s tem namenom, da država prevzame odgovornost za zavarovanje gasilcev in ni to več stvar lokalne skupnosti.

To je v času prejšnje vlade bil zakon sprejet, sprejeta je bila tudi uredba o požarni taksi, kjer se je taksa dvignila iz 5% na 9% z namenom, da se zagotovil sredstva govorimo o 5 oz. 6 milijonih evrov, ki bodo šla za ta zavarovanja in bodo vsi tako poklicni kot prostovoljni gasilci zavarovani pod istimi pogoji.

Na žalost pa zdaj ta vlada naše ministrstvo za obrambo, ne more sprejeti pravilnika kako bi to izvedli in tukaj imamo res velike težave, saj se sredstva zbirajo že od 1.1.2023 danes smo že v sredini avgusta in še vedno nismo uspeli spravi skozi pravilnika, ki ga mora podpisati minister. Res žalostno in tukaj bo potrebno nekaj narediti in premakniti te zadeve, da se bodo te zadeve res uredile, ker govorimo res o zelo pomembnih zadevah.

Ministerstvo za obramno se še na navedbe poveljnika Gasilske zveze Slovenije ni odzvalo, žal pa sami menimo, da je to zanje pozabljena tema, ki se vleče že 7 mesecev.

Avtor: L.S.