Gimnazijci SŠSB 2014-2018

Dijaki gimnazijskega programa Srednje šole Slovenska Bistrica, generacija 2014-2018, so bili tudi v tem letu uspešni pri opravljanju mature. S 95 % uspešnostjo so celo nekoliko presegli državno povprečje uspešnosti letošnje splošne mature.

K maturi je pristopilo 60 dijakov, uspešno jo je zaključilo 57. Pred kratkim so maturantom spričevala slovesno podelili v viteški dvorani Bistriškega gradu. Najuspešnješa maturantka svoje generacije je Špela Ačko. Le-ta je s 30 točkami postala zlata maturantka.

Maturantom programa splošna gimnazija so za odlične učne uspehe, številna osvojena priznanja z različnih tekmovanj in dobre rezultate na splošni maturi čestitali: dr. Ivan Žagar, župan Občine Slovenska Bistrica, mag. Iva Pučnik Ozimič, ravnateljica Srednje šole Slovenska Bistrica ter razrednika Maja Kodrič Crnjakovič in Marjan Kampuš.

Mag. Iva Pučnik Ozimič, ravnateljica Srednje šole Slovenska Bistrica je povedala: “Ponosni smo na generacijo 2014-2018. Čestitke vsem, še posebej naši zlati Špeli”.

Iskrene čestitke vsem maturantkam in maturantom, še posebej zlati maturantki tudi z naše strani. Prav tako profesorjem, ki so prav tako zaslužni za uspeh!

K. V.

Foto: Brbre