Goljufi zopet na delu!

V štajerskem, celjskem in ljubljanskem koncu se ponovno množično pojavlja zavajajoča pošta tujega spletnega poslovnega imenika EUROPEAN BUSINESS NUMBER.

Podjetnikom pošljejo naročilnico, ki je že izpolnjena s podatki vašega podjetja za BREZPLAČNO OBJAVO vašega podjetja v poslovnem imeniku. Zavedeni ste, da se prijavljate v brezplačno bazo, kjer boste pridobili številko, ki je nujna za podjetja v EU. Vendar gre v tem primeru za plačljivo storitev.

Podobni načini izkoriščanja in zavajanja obrtnikov so Obrtni zbornici že znani iz preteklosti:

  • EUCO DATA
  • European City Guide
  • Intercable Verlag
  • Construct Data Verlag
  • Expo Guide Mehika
  • Euro Bussines Guide World Bussines Guide

Možno je celo, da gre za isto združbo, ki si je nadela novo ime.

Tokratni spletni imenik EUROPEAN BUSINESS NUMBER med uporabniki zbira žrtve na še bolj zavajajoč in obljublja, da bodo dobili  t. i. EVROPSKO POSLOVNO ŠTEVILKO. V resnici ne gre za številko, ki bi jo podjetnik v Evropi kjerkoli potreboval. Podjetniki ob izpolnjevanju in podpisovanju obrazca praviloma spregledajo drobni tekst na dnu strani. Tako se s svojim podpisom in posredovanjem podatkov pravzaprav zavežejo za 3-letno objavo na portalu poslovnega imenika European Business Number za ceno 771,00 EUR na leto.

Kaj storiti v primeru, da ste podpisali takšen obrazec?

Če letnih stroškov oglaševanja ne plačate, vam začnejo pošiljati opomine oz. to v njihovem imenu počne družba za izterjavo. Naj ne bi prišel še noben tak postopek do sodišča.

Gospodarska zbornica Slovenije prav tako že leta opozarja na podobno zavajajoče oglaševanje v poslovnih imenikih. GZS opozarja, da v primerih zavajajočega oglaševanja izdajatelja navedenega imenika pogodba sploh ne nastane, saj ni skladnosti volj obeh strank za sklenitev pravnega posla in potemtakem do soglasja, kot temeljne predpostavke za veljavnost pravnega posla, ne pride. V teh primerih ni soglasja niti o naravi pogodbe, niti o njeni podlagi oz. predmetu. Iz navedenih razlogov, podpis in žig naslovnika ne pomenita tudi soglasja zavedenega podjetja k naročilu plačljive objave njegovih podatkov v poslovnem imeniku.

V nobenem od tovrstnih primerov izvajanja groženj oz. pritiskov s strani izdajateljev poslovnih imenikov ni priporočljivo, da bi zavedena stranka račune plačala, podpisala poravnavo oz. storila karkoli drugega, kar bi se utegnilo šteti za pripoznavo dolga. Poleg tega, izdajatelji poslovnih imenikov ne štejejo noben ugovor oziroma argument kot relevanten. Ne glede na to vam priporočajo, da naslovite na podjetje, ki poslovni imenik izdaja, dopis, v katerem navedite, da smatrate pogodbo za neveljavno (nično) iz razloga zavajajočega oglaševanja.

Več si preberite na strani GZS: https://www.gzs.si/Novice/ArticleID/58377/zavajajoce-oglasevanje-v-poslovnih-imenikih-opozorilo-za-poslovne-subjekte

K.V.