Gospodarska rast v drugem četrtletju višja za kar 16,3 odstotka

Bruto domači proizvod (BDP) se je v drugem četrtletju 2021 na letni ravni povečal za 16,3 %. Tolikšna je bila torej gospodarska rast, ki tudi pokaže, da vlada Janeza Janše nekaj dela zelo prav. 

K rasti BDP v drugem četrtletju 2021 so največ prispevale končna potrošnja gospodinjstev in bruto investicije, medtem ko je bil vpliv salda menjave s tujino negativen.

Poraba gospodinjstev se je močno povečala

Končna potrošnja gospodinjstev se je v drugem četrtletju 2021 povečala za 18,8 %. Tokratno povečanje končne potrošnje gospodinjstev je bilo za 5,7 odstotne točke višje od njenega upada v drugem četrtletju 2020, zato je bila v drugem četrtletju 2021 celo višja od tiste v drugem četrtletju 2019. Izrazito višji so bili izdatki gospodinjstev za nakupe vseh vrst blaga in storitev.

Investicije višje

Bruto investicije v osnovna sredstva so se v drugem četrtletju 2021 povečale za 19,2 %, od tega najbolj investicije v druge stroje in opremo, za 43,2 %. Sicer pa so se povečale v večino osnovnih sredstev.  Povečale so se tudi zaloge, ki so k rasti BDP prispevale 3,4 odstotne točke.

Višja tudi uvoz in izvoz

Uvoz se je povečal za 34,9 %, izvoz pa za 30,2 %. Povečala sta se tako izvoz in uvoz blaga kot tudi izvoz in uvoz storitev, le da uvoz in izvoz storitev po nekoliko nižji stopnji kot uvoz in izvoz blaga. Zaradi višje stopnje rasti uvoza od izvoza in slabših pogojev menjave je bil prispevek zunanjetrgovinskega presežka k rasti BDP tokrat negativen (0,3 odstotne točke).

Zaposlenost se je povečala za 1,4 %

Skupna zaposlenost je v drugem četrtletju 2021 znašala 1.044.000 oseb, kar je bilo za 1,4 % več ali za okoli 14.000 oseb več kot v drugem četrtletju 2020. Večina novih zaposlitev je bila sklenjena v predelovalnih dejavnostih, zdravstvu in socialnem varstvu, drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih in gradbeništvu (v vsaki od teh dejavnosti okoli 3.000). V nekaterih dejavnostih se je zaposlenost zmanjšala, najbolj v dejavnosti gostinstvo. V tej dejavnosti se je zaposlenost zmanjševala od drugega četrtletja 2020, vendar je bil tokratni upad manj izrazit kot v preteklih dveh četrtletjih.

Vir: stat.si

M. P.