Hitri antigenski testi brezplačni v vseh javnih zdravstvenih zavodih in pri koncesionarjih

(vir: gov.si)

Plačevanje hitrih testov pri vseh izvajalcih zdravstvene dejavnosti, ki zdravstveno dejavnost opravljajo v mreži javne zdravstvene službe, je zagotovljeno z državnim proračunom.

To pomeni, da so vsi hitri testi, ki jih prebivalci opravijo v javnih zdravstvenih zavodih in pri koncesionarjih, brezplačni. Hitri testi, opravljeni pri zasebnem izvajalcu zdravstvene dejavnosti brez koncesije, pa so izključno samoplačniški.

Za hitri antigenski test je najvišja dovoljena cena je 7 evrov. V kolikor gre za izvajalca v javni zdravstveni mreži, ta znesek pokrije Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. V kolikor se test opravi pri zasebnem izvajalcu zdravstvene dejavnosti brez koncesije, to storitev plača naročnik.

Najvišja cena hitrih antigenskih testov za samotestiranje, ki so na seznamu testov za samotestiranje, za katere proračun Republike Slovenije zagotavlja povračilo stroškov, znaša 2,5 evra na test brez davka na dodano vrednost. Ob tem dodajamo, da so ti testi na podlagi zakona in odloka začasno oproščeni uvoznih dajatev in plačila davka na dodano vrednost pri uvozu, oproščeni so uvoznih dajatev in plačila davka na dodano vrednost pri uvozu, kar velja do konca letošnjega leta.

Izvedba zdravstvene storitve hitrega antigenskega testiranja obsega:

  • test HAG,
  • odvzem brisa za dokazovanje antigenov  virusa  SARS-CoV 2,
  • mikrobiološko  preiskavo,
  • osebno varovalno opremo,
  • vnos v Centralni register podatkov o pacientih,
  • izpis EU digitalnega COVID potrdila in
  • vse morebitne ostale stroške.

Kakršnokoli zaračunavanje dodatnih stroškov ob izvedeni storitvi HAG (na primer dodatnih administrativnih stroškov, stroškov izdaje QR kode, stroškov izpisa potrdila …) je nezakonito in se tovrstno ravnanje prijavi zdravstvenemu ali tržnemu inšpektoratu.

Posameznik za testiranje potrebuje osebni dokument in kartico zdravstvenega zavarovanja.

M. P.