Hoče – Slivnica: Lakirnica raste, do okoljevarstvenega dovoljenja še precej ovir

Vizualizacija nove lakirnice v Hočah sredi polja. (vir: www.new-plant-magna-slovenia.si)

Na odločitev Agencije RS za okolje o tem, da namerava Magni izdati okoljevarstveno dovoljenje za lakirnico v Hočah, so se z vlogo za sodelovanje v postopku odzvali trije: Občina Miklavž na Dravskem polju, Zveza ekoloških gibanj Slovenije in Regionalno okoljsko združenje okoljevarstvenikov (ROVO). Prejeli so tudi mnenje in nekatere pripombe Ekološke iniciative Rače, vendar pa ti niso dali vloge za sodelovanje v postopku, kar pomeni, da so odstopili od nadaljnjega sodelovanja.

O priznanju statusa stranskega udeleženca bodo na Agenciji odločili predvidoma do konca septembra, tisti, ki bodo pridobili status, pa bodo lahko podali pripombe in predloge ukrepov, ki bi lahko bili upoštevani pri izdaji okoljevarstvenega dovoljenja. Prav tako bodo stranski udeleženci imeli pravico vložiti pravna sredstva zoper izdano odločbo.

Ena od posledic priznanja statusa stranskega udeleženca je tudi ta, da bo treba izvesti ustno obravnavo, kar načeloma pomeni podaljšanje postopka za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja.

Na Agenciji sicer konkretnega odgovora o tem, do kdaj bi lahko bili postopki zaključeni, okoljevarstveno dovoljenje pa pravnomočno, še niso razkrili.

Do 5. septembra je v prostorih Upravne enote Maribor potekala 30-dnevna javna razgrnitev namere, po podatkih se je z gradivom seznanilo 8 do 10 interesentov.

V primeru okoljevarstvenega dovoljenja za lakirnico Magne v Hočah gre za dovoljenje za obratovanje naprave, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega, in sicer za dejavnost površinske obdelave kovin in plastičnih materialov z uporabo elektrolitskih ali kemičnih postopkov in površinske obdelave snovi, predmetov ali izdelkov z uporabo organskih topil.

Občina Miklavž na Dravskem polju temu oporeka, pomisleke imajo zaradi nevarnosti vpliva na podzemne vode vodovarstvenega območja, opozarjajo pa tudi na obremenjenost kanalizacijskega omrežja. Skrbi jih še onesnaženost zraka, zato predlagajo stalni monitoring zraka tudi v njihovi občini. Ker naj bi Magna po novem na streho objekta namestila tudi sončno elektrarno, pa predlagajo še dopolnitev požarnovarnostne študije.

Ob vsem tem, ko Magna še nima pravnomočnega okoljevarstvenega dovoljenja (OVD), kar je pri takšnih posegih nujno še pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja, pa gre gradnja Magnine naložbe h koncu. Vlada Mira Cerarja je namreč sprejela poseben zakon, ki je Magni dovolil pridobitev gradbenega dovoljenja in izgradnjo lakirnice še pred pridobitvijo OVD.

Magna sicer poskusni zagon lakirnice načrtuje za januar in redno proizvodnjo za prihajajočo pomlad. Kako bodo to izvedli brez pravnomočnega okoljevarstvenega dovoljenja, pa je že drugo vprašanje.

Vera Mom iz Občine Miklavž na Dravskem polju je pred dnevi za naš portal sicer povedala, da v občini po zraku, ki ga dihajo, že zdaj spadajo med bolj onesnažena področja. Vse pa kaže, da se bodo stvari še poslabšale. V občini se trudijo za boljše in čistejše okolje, država pa se na to ne ozira, figo mar jim je tudi kakovost bivanja ljudi.

To velja tako za občino Hoče – Slivnica, Miklavž na Dravskem polju kot vse okoliške občine, ki jih zdaj nameravajo obremeniti še z izpusti iz lakirnice. Ali jim bo to tudi uspelo, bomo spremljali.

M. P.