Hoče – Slivnica: Načrti in rezultati poslovanja podjetja Magna

Magna v Hočah.

Iz včeraj objavljenega poslovnega poročila podjetja Magna iz Hoč je razvidno, da podjetje zaradi posledic pandemije covid-19 trenutno ne pričakuje, da bi se storitev lakiranja pričela izvajati na lokaciji Hoče – Slivnica v letu 2021. 

Do takrat ostaja v veljavi obstoječi poslovni model z napotitvijo delavcev v povezano podjetje v Avstrijo in izvajanjem obstoječih ter vpeljava novih storitev na lokaciji Hoče – Slivnica.

Se pa hkrati ob tem nadaljujejo vsi postopki pridobivanja dovoljenj za morebitno širitev proizvodnega obrata na obstoječi lokaciji, so zapisali.

To so včeraj na sedežu hoške lakirnice potrdili tudi predstavniki koncerna Magna Steyer, ki so se srečali s predstavniki države in občin Hoče – Slivnice ter Miklavž na Dravskem polju.

Podpredsednik Magne Steyer Erwin Fandl je navedene sicer obvestil, da se bodo v Hoče vrnili vse tisti zaposleni, ki so bili tudi zaposleni v Sloveniji in začasno delajo v graški tovarni. Prehod naj bi bil postopen, polno pa v začetku prihodnjega leta.

Podjetje Magna Steyr je bilo ustanovljeno v letu 2016 za namen izgradnje lakirnice avtomobilskih karoserij v občini Hoče – Slivnica in z dolgoročnim ciljem razvoja v celovito tovarno vozil. Po treh letih intenzivnega dela se je marca 2019 zagnala proizvodnja v novo zgrajeni lakirnici, ki se razteza na 33.000 m2 uporabne površine. Podjetje je nemoteno poslovalo vse do prvega kvartala leta 2020, ko je zaradi posledic pandemije COVID-19 prekinilo izvajanje storitve lakiranja.

Poslovanje v letu 2020

Podjetje je poslovno leto 2020 pričelo v skladu s poslovnim načrtom in v prvih treh mesecih ustvarilo za 2,66 milijonov evrov čistih prihodkov iz naslova izvajanja storitev za povezana podjetja.

Dogajanje v zvezi z epidemijo virusne bolezni covid-19 v mesecu marcu 2020 je nato podjetje prisililo k zaustavitvi proizvodnje. V obdobju od meseca marca do julija je podjetje iz tega razloga veliko večino svojih zaposlenih dalo na čakanje ali skrajšan delovni čas ter koristilo subvencije iz naslova protikoronskih paketov.

Poslovodstvo je ob upoštevanju novih okoliščin proučilo različne možne scenarije poslovanja v letu 2020 in se odločilo, da se začasno prekine izvajanje storitev lakiranja na lokaciji Hoče – Slivnica.

Podjetje je iz tega razloga vpeljalo novo zoženo organizacijsko strukturo, ki zajema vse potrebne zaledne in podporne službe ter zaposlene za nadaljnje izvajanje obstoječih in novih storitev. Na podlagi te odločitve je podjetje nemudoma pristopilo k reševanju problematike presežnih delavcev in se odločilo za napotitev presežne delovne sile v povezano podjetje v Avstrijo.

Skupno je podjetje v letu 2020 ustvarilo 5,58 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje in 13,99 milijona evrov drugih poslovnih prihodkov. Vsi navedeni prihodki izhajajo iz poslovanja s povezanimi osebami na tujih trgih. Poslovni izid iz poslovanja pred obrestmi, davki in odpisi vrednosti je bil 9,9 milijona evrov.

Podjetje je konec leta 2020 zaključilo s čistim dobičkom v višini 1,3 milijona evrov. Lani so za investicije namenili 200 tisoč evrov.

Na dan 31. 12. 2020 je družba zaposlovala 182 delavcev.

Navedeno so podatki iz poslovnega poročila podjetja Magna za leto 2020, včeraj objavljenega na spletni strani Agencije za javnopravne evidence in storitve (Ajpes).

H. S.