Hoče – Slivnica: Občina se bo lahko razvijala

Na predlog ministrstva za okolje je vlada Občini Hoče – Slivnica včeraj izdala soglasje za načrtovanje prostorskih ureditev lokalnega pomena v območju Državnega prostorskega načrta avtoceste za odsek Slivnica–Fram–BDC, na zemljiščih v katastrski občini Bohova.

Občina Hoče – Slivnica želi v naselju Bohova urediti območje za centralne dejavnosti, ki leži med regionalno cesto R II 430, odsek 0873 in obstoječo lokalno cesto.

Zemljišča, na katerih želi občina načrtovati, ležijo v območju državnega prostorskega načrta za avtocestni odsek Slivnica – Fram – BDC in so v veljavnem občinskem prostorskem načrtu opredeljene kot »prometne površine«.

Občina želi na teh zemljiščih spremeniti podrobno namensko rabo iz območja prometnih površin v območje za centralne dejavnosti, ki bodo služile lokalni skupnosti.

M. P.