Hoče – Slivnica: Občina uspešna na razpisu za sofinanciranje dozidave in rekonstrukcije osnovne šole

Osnovna šola Dušana Flisa Hoče (vir: oš)

Občina Hoče – Slivnica je na javni razpis ministrstva za izobraževanje za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v proračunskem obdobju 2021–2024 prijavila projekt dozidave in rekonstrukcije Osnovne šole Dušana Flisa Hoče, VVE Hoče, in prejela odobritev sofinanciranja v višini 1.172.667,07 evra.

Obvezna priloga k prijavi na razpis je bil investicijski program (DIIP) (vir), ki ga je občinski svet potrdil na 20. korespondenčni seji. Med tem časom je občina izvedla tudi javno naročilo za izbiro izvajalca.

Občina namerava izvesti dozidavo in rekonstrukcijo na delu objekta Osnovne šole
Dušana Flisa Hoče, v obsegu neto tlorisne površine 781 m2 (453 m2 dozidava in 328 m2 rekonstrukcija) in s tem zagotoviti dodatne prostore za potrebe šolstva. Glede na povečano število učencev v vsakem šolskem letu, je postala šola premajhna, saj obstoječi prostori ne zagotavljajo šoloobveznim otrokom optimalnih pogojev za njihovo delo, učenje in vsestranski razvoj njihove osebnosti.

Za normalno izvajanje vzgojno izobraževalnega procesa je njuno potrebna dozidava in rekonstrukcija kuhinje, jedilnice, učilnice za gospodinjstvo, 4 dodatnih učilnic, ureditev 2 kabinetov ter ostalih pomožnih prostorov (sanitarije, garderobe, skladišča, shrambe …).

Predviden začetek projekta je leto 2021, zaključek se predvideva v letu 2022.
Višina investicije po stalnih cenah znaša 1.797.995 evrov (z DDV).

Občina je sofinanciranje pričakovala, pri tem so načrtovali 703.794,48 evra, prejeli pa so  1.172.667,07 evra ali 65 odstotkov vrednosti investicije.

Projekt Občine Hoče – Slivnica je bil na 13. mestu med izbranimi 25 projekti občin za investicije v osnovne šole in kar 91 prijavljenimi na razpis.

Župan dr. Marko Soršak je po prejemu sklepa zapisal, da je bilo to mogoče le ob odličnem delu občinske uprave in s pomočjo podpore svetnic in svetnikov Občinskega sveta Občine Hoče-Slivnica, ki so soglasno podpirali hitre spremembe proračuna in investicijske dokumentacije. “Hvala vsem za zaupanje. Pokazali smo, da znamo in zmoremo! Ta uspeh bo pripomogel, da bomo začeli s prepotrebnimi dozidavami obeh osnovnih šol,” je dodal.

Vir: Sklep-o-izboru-projektov-2021-2024.pdf (gov.si)

M. P.