Hoče – Slivnica: Okoljevarstveno dovoljenje za Magno

Agencija za okolje (Arso) je družbi Magna izdala za zdaj še nepravnomočno okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje njene lakirnice v Hočah.

Magni bodo z dovoljenjem omogočili dejavnost površinske obdelave kovin in plastičnih materialov z uporabo elektrolitskih ali kemičnih postopkov, kjer skupen volumen kadi, v katerih poteka obdelava brez izpiranja, znaša 395 kubičnih metrov, ter dejavnost površinske obdelave snovi, predmetov ali izdelkov z uporabo organskih topil z zmogljivostjo porabe organskih topil 414 ton na leto.

Okoljevarstveno dovoljenje poleg splošnih zahtev vsebuje okoljevarstvene zahteve za emisije snovi v zrak, za emisije snovi in toplote v vode, nekaj zahtev glede ravnanja z odpadki in zahteve za emisije hrupa. Ob tem so v njem okoljevarstvene zahteve v zvezi s preprečevanjem emisij snovi v tla in podzemne vode in nekaj drugih ukrepov v zvezi o obratovanjem naprave.

Po izdanem soglasju imajo zdaj pravico do pritožbe v 15 dneh po dvigu pošte trije stranski udeleženci v postopku. To so: Občina Miklavž na Dravskem polju, Zveza ekoloških gibanj (ZEG) in Regionalno okoljsko združenje okoljevarstvenikov (ROVO).

V Magni zagon poskusne proizvodnje načrtujejo v začetku leta 2019, redna proizvodnja pa naj bi stekla spomladi. H koncu gre tudi gradnja objektov in urejanje zunanjosti tovarne. Med drugim so zasadili okoli 80 dreves, doslej so uredili že približno 24.000 kvadratnih metrov zelenih površin, skupaj jih nameravajo več kot 50.000.

Doslej so zaposlili okoli 140 ljudi. Približno 100 jih je zaposlenih v Hočah, okoli 40 pa jih je na usposabljanju v Gradcu. Še pred začetkom testnega obratovanja bodo zaposlili dodatne sodelavce, in sicer v proizvodnji, logistiki in informatiki.

O obljubljeni drugi fazi projekta, ki vključuje proizvodnjo celotnega avtomobila, v Magni za zdaj niso preveč konkretni. Pravijo, da je njihova uresničitev odvisna predvsem od naročil njihovih partnerjev, zato je trenutno po njihovem še prezgodaj za kakršnekoli napovedi.

Doslej je Magna Steyr od države Slovenija prejela 3 milijone evrov subvencije, ki jih je natanko pred letom dni (decembra 20179) na Magnin račun nakazalo ministrstvo za gospodarstvo.

M. P.