Hoče – Slivnica: Potek investicij

Temeljna plošča za dozidavo Osnovne šole Slivnica je pripravljena na lesen montažen objekt. (vir: župan dr. Marko Soršak, FB)

Hoški župan dr. Marko Soršak je preveril dela na investicijah, ki jih izvajajo v občini. Poročilo o tem je objavil na svojem FB-uradnem profilu. 

Investicije v teku in stanje je naslednje:

𝟭. 𝗗𝗢𝗭𝗜𝗗𝗔𝗩𝗔 𝗢snovne šole Hoče: Dela so pri kraju. Danes je potekal kvalitetni pregled tehnološke opreme kuhinje.

𝟮. 𝗗𝗢𝗭𝗜𝗗𝗔𝗩𝗔 𝗢snovne pole Slivnica: Temeljna plošča je pripravljena na lesen montažen objekt.

𝟯. 𝗞analizacija, vodovod: Trenutno potekajo dela na več gradbiščih in sicer Mlinska ulica, Rožna ulica, Mladinska ulica, Vilenska cesta, Kolmanova cesta, Nad Motokrosim in povezava Polana-Čreta.

𝟰. Križna cesta: Odvodnjavanje in nosilna plast sta izvedeni. Dela potekajo po planu. V naslednjih dneh se pričnejo dela na prehodu/pločniku Reka in Zg. Hoče.

𝟱. 𝗢bnova odbojkarskega igrišča (𝗛𝗼𝗰̌𝗸𝗮 𝗽𝗹𝗮𝘇̌𝗮): Preko LAS Lastovica projekta smo menjali mivko, sledi še nekaj manjših izboljšav.

𝟲. 𝗢bnova igrišča Rogoza: Preko LAS Lastovica projekta se bo izvedla ograja in tartanska prevleka košarkarskega igrišča.

𝟳. 𝗡ovi pok na krožišču: Na krožišču je lokalni rezbar, sicer predsednik Združenja rezbarjev modelarjev lesa Slovenije g. Srečko Ornik naredil pok in »pokača«.

𝟴. 𝗧abla Pohorja: V sodelovanjem z RRA-jem v okvirju projekta Partnerstva za Pohorje, je na Glaserjevem trgu nova turistična tabla.

𝟵. 𝗟evi zavijalec, pokopališče Slivnica: V majhnem deležu smo sofinancirali izvedbo levega zavijalca v Slivnici.

M. P.