Hoče – Slivnica: V Bohovi nov program VDC Polž za odrasle osebe

Večnamenski objekt v Bohovi (vir: PGD Bohova)

Mariborski Varstveno delovni center (VDC) Polž bo v začetku prihodnjega leta pridobil novo enoto. V novogradnji v Bohovi bodo izvajali nov program 24-urnega institucionalnega varstva, za katerega so prizadevali že več let. V objektu bo prostora za 18 uporabnikov.

VDC Polž Maribor združuje odrasle osebe z motnjo v duševnem in telesnem razvoju. Je javni socialno varstveni zavod s sedežem v Mariboru, enote pa ima zaenkrat še v Lenartu, Slovenski Bistrici, Rušah in Šentilju. Tam nudijo skupno 253 odraslim osebam z motnjo v duševnem razvoju različne zaposlitvene in prostočasne programe, v Mariboru pa nudijo tudi bivanje v stanovanjski skupini in bivalni enoti, kamor je trenutno vključenih 32 ljudi.

V objektu v Bohovi bodo vzpostavili nov program, kjer bodo lahko odrasle osebe z motnjo v duševnem razvoju nameščene 24 ur na dan. Tovrstno varstvo je tudi za VDC Polž nova, saj tega v takšni obliki še niso izvajali.

24-urna storitev v Bohovi bo namenjena starejšim uporabnikom in uporabnikom, ki se ne morejo vključevati v storitev vodenja, varstva in zaposlovanja pod posebnimi pogoji zaradi zdravstvenega stanja.

V objektu bosta tudi dva apartmaja, ki bosta omogočala bivanje uporabnikom, ki si želijo samostojnejšega življenja.

Skupno bo v novi enoti lahko živelo 18 stanovalcev, ki jim bo nudena celotna oskrba, tudi zdravstveno varstvo. Glede na sposobnosti in potrebe uporabnikov pa bodo izvajali tudi različne aktivnosti – od zaposlitvenih, delovno-terapevtskih, gospodinjskih, prostočasnih in podobno. V VDC Polž navajajo, da želijo ustvarjati bivanje v duhu domačnosti, predvsem pa, da bodo uporabniki imeli možnost umirjenega, starosti ali zdravstvenemu stanju primernega tempa življenja.

M. P.