Imenovan generalni direktor Pošte Slovenije

Tomaž Kokot, mag., do včeraj generalni direktor Pošte Slovenije (vir: arhiv)

Nadzorni svet Pošte Slovenije je na današnji seji imenoval novega generalnega direktorja Pošte Slovenije. Članom nadzornega sveta so se predstavili trije kandidati, med katerimi je nadzorni svet za novega generalnega direktorja za prihodnje petletno obdobje imenoval dosedanjega začasnega generalnega direktorja Pošte Slovenije Tomaža Kokota.

Nadzorni svet je v novembru 2021 sprožil postopke imenovanja generalnega direktorja Pošte Slovenije za polni mandat.

Za izbor najprimernejših kandidatov za novega generalnega direktorja je nadzorni svet pooblastil zunanjo kadrovsko agencijo, ki je nadzornemu svetu v ožji izbor posredovala tri kandidate.

Po opravljenih razgovorih s kandidati so za novega generalnega direktorja imenovali Tomaža Kokota, dosedanjega začasnega generalnega direktorja Pošte Slovenije.

Novi generalni direktor je petletni mandat nastopil z današnjim dnem. Člana poslovodstva ostajata Sebastijan Gostenčnik, ki je mandat nastopil 16. septembra 2021, in mag. Karmen Lebe Grajf, ki je mandat nastopila 18. oktobra 2021.

Poslovanje Pošte Slovenije in načrti

Skupina Pošta Slovenije je v prvih enajstih mesecih lanskega leta dosegla 423 milijonov evrov poslovnih prihodkov, kar je za 10 odstotkov več kot v enakem obdobju leta 2020 ter za 7 odstotkov več, kot je bilo načrtovano v poslovno-finančnem načrtu.

V okviru poslovnih prihodkov predstavljajo največji delež prihodki od pisemskih in logističnih storitev, sledijo pa jim prihodki od paketnih storitev.

Čisti poslovni izid v navedenem obdobju presega načrtovane rezultate za to obdobje ter dosega merila za merjenje uspešnosti poslovanja, sprejeta s strani SDH.

Tudi v letu 2022 bodo ključni za doseganje rasti prihodki od paketnih in logističnih storitev, pomembne pa ostajajo pisemske in IT storitve ter storitve na mreži.

M. P.