Inšpektorat za okolje in prostor opravil več kot 5000 nadzorov

Fotografija je simbolična. (vir: pixabay.com)

Inšpektorji Inšpektorata za okolje in prostor od decembra lani, v okviru rednih in izrednih nadzorov po celi Sloveniji, preverjajo tudi spoštovanje zahtev Zakona o nalezljivih boleznih in vladnih odlokih, namenjenih zajezitvi širitve nalezljive bolezni COVID-19.

V okviru nadzorov preverjajo nošenje maske, zagotavljanje razkužila, omejitve glede zbiranja ljudi ter od letošnjega septembra dalje tudi izpolnjevanje PCT (prebolel, cepljen, testiran) pogojev.

Do 17. 11. 2021 so izvedli 5231 inšpekcijskih nadzorov, in sicer:

 • 3933 inšpekcijskih pregledov v zvezi z nošenjem mask,
 • 2227 inšpekcijski  pregledov s področja zbiranja oseb,
 •   511  inšpekcijskih pregledov nameščanja razkužil v večstanovanjskih objektih,
 •   849  inšpekcijskih pregledov s področja preverjanja PCT.

Samo v tednu od 8., do 14. novembra 2021, so opravili 447 nadzorov:

 • večstanovanjskih objektov,
 • bencinskih servisov,
 • gradbišč,
 • trgovskih centrov (7 kršitev),
 • objektov za gostinstvo (2 kršitvi), in industrijsko proizvodnjo (1 kršitev), ter
 • javnih mest (5 kršitev).

Opravljenih je bilo tudi 427 nadzorov izpolnjevanja PCT,  pregledanih pa je bilo 1417 oseb.

Na 432 lokacijah kršitev niso zaznali, so pa zaznali 7 kršitev v trgovskih centrih, dve v gostinskih obratih, eno kršitev v obratu za industrijsko proizvodnjo in pet kršitev na javnih mestih (pri nekaterih zavezancih je bilo odkritih več kršitev):

 • v industriji ni bilo obvestila o izpolnjevanju PCT za stranke in ni bilo preverjanja pogoja PCT,
 • v trgovski dejavnosti so bile 3 kršitve v zvezi z maskami, v treh primerih niso preverjali izpolnjevanja PCT, v 1 primeru ni bilo obvestila za zaposlene o izpolnjevanju PCT, v enem primeru je bilo napačno izpolnjevanje evidenčnih listov o samotestiranju zaposlenih, v živilski trgovini ni bilo označeno dovoljeno št. strank, v javnih stavbah je bilo 2x napačno izpolnjevanje evidenčnih listov za samotestiranje, v enem primeru ni bilo obvestila za zaposlene, ni bila zagotovljena uporaba mask, ni bil preverjan pogoj PCT za stranke,
 • v gostinstvu po enkrat niso preverjali PCT za zaposlene, ni bilo obvestila za zaposlene o izpolnjevanju PCT, niso preverjali PCT za stranke in ni bila zahtevana uporaba mask.

Izdanih je bilo 15 opozoril po Zakonu o inšpekcijskem zakonu.

M. P.