Interpelacija zoper ministra Vizjaka

Ljubljana, ministrstvo za okolje in prostor. Minister za okolje in prostor Andrej Vizjak.

Na današnji seji državnega zbora bodo poslanci in poslanke obravnavali interpelacijo zoper ministra za okolje in prostor mag. Andreja Vizjaka. Zahtevo so vložile poslanske skupine iz vrst KUL (LMŠ, SD, Levica, SAB in Nepovezani poslanci).

Minister Vizjak vse navedbe v interpelaciji zavrača, pri tem poudarja:

  • navedbe nimajo osnove na resničnih dejstvih in konkretnih podatkih,
  • v sami obrazložitvi predlagateljev interpelacije ni na kakršen koli način konkretizirano in dokazano, da bi pri svojem delu kot minister za okolje in prostor kršil katere koli zakonske in druge pravne podlage, ki urejajo področje okolja in prostora,
  • ni nikakršnih dokazov, s katerimi bi utemeljili, da je na kakršen koli način ravnal neodgovorno, netransparentno in v škodo okolja oziroma države.

Hkrati Vizjak interpelacijo ocenjuje kot priložnost, da pojasni ozadje dogajanja leta 2007, ko je želel prepričati Bojana Petana, da ne izvede škodljivega prevzema Term Čatež, kar je zlorabljeno za afero t. i. glupi davki.

Naravnost neverjetno je namreč, da lahko nekateri v tej državi:

  •        oškodujejo državo za več kot 100 milijonov evrov,
  •        ne plačujejo davka v višini preko 5 milijonov evrov od kapitalskega dobička v letu 2008,
  •        so že eno desetletje v kazenskih postopkih zaradi zlorab položaja

in se jim ne zgodi ničesar. Pravzaprav ravno nasprotno. Še naprej vodijo oropane družbe za visoko plačilo in preko medijev v njihovi lasti prodajajo t. i. resnico,” je povedal Vizjak.

V besedilu interpelacije je navedenih tudi precej pavšalnih navedb in obrazložitev, ki ne temeljijo na resničnih in dokazanih dejstvih.

Govorimo pa lahko o naslednjih dejstvih:

Kdo pravzaprav ni plačeval davkov in kaj je bilo označeno za “glupo”

  •        Družba Marina Portorož je primer, na katerem je razvidno, da leta 2008 Petan ni plačal davkov. Šlo je za najmanj 3 milijone evrov.
  •        Umik delnic odvisnih družb je Terme Čatež finančno močno in usodno izčrpal, kar je bilo po Vizjakovih takratnih izjavah “kriminalno” in “glupo” dejanje.
  •        O navedenih dveh dejstvih doslej nihče ni odgovarjal.

Objava posameznih delov pogovorov izpred 14 let, dne 18. 10. 2021, v oddaji 24UR Zvečer in nato kasneje, dne 3. 11. 2021, objavljen 6-minutni izsek iz 14 let starega pogovora ter nato še štirje krajši izseki posnetka istega pogovora dne 8. 11. 2021 na isti televiziji najprej demantirajo prvo tezo objav, da naj bi kot minister napeljeval k utaji davkov.

Iz celovitih in “nelepljenih” posnetkov izhaja dejanska tema pogovora, potrjujejo in dokazujejo Vizjakovo takratno zavzemanje in mestoma tudi grobo neformalno prepričevanje Bojana Petana, da ne izpelje škodljivega prevzema družbe, ki bi pomenil oškodovanje Term Čatež, njenih lastnikov oziroma države in davkoplačevalcev.

Zdaj, po 14 letih, se Vizjakove napovedi, da je šlo pri prevzemu za izjemno škodljivo ravnanje, potrjujejo, kar si lahko preberete tudi na povezavi – Analize potrjujejo

Izjava ministra Andreja Vizjaka: 

 

M. P.