INTERVJU Z ROKOM KLAJNŠKOM

Rok Klajnšek se je rodil 3. novembra 1988 v Mariboru. Trenutno zaključuje študij managementa na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru. Leta 2014 je bil na listi Slovenske demokratske stranke izvoljen v Občinski svet občine Hoče – Slivnica, kjer je tudi podpredsednik statutarno pravne komisije. Je predsednik Občinskega odbora SDS Hoče – Slivnica in podpredsednik Slovenske demokratske mladine. Od svojega osmega leta je prostovoljni gasilec, zadnjih nekaj let pa član zelene bratovščine v Lovski družini Rače.

Gospod Klajnšek, ste aktiven ali pasiven član Občinskega sveta?

Trudim se biti aktiven. Občinski svetniki smo izvoljeni s strani ljudstva in naša naloga je, da ljudstvo tudi zastopamo. Odločitve vseh članov morajo biti v dobrobit ljudi. Mislim, da ni bilo seje, na kateri se ne bi oglasil.

Kako bi opisali občino Hoče – Slivnica. Kaj je dobro, kaj bi lahko bilo boljše?

Občina Hoče – Slivnica ima pomemben geostrateški položaj. Na zahodu meji na Pohorje, na vzhodu na Dravsko polje. Je soseda občinam Miklavž na Dravskem polju, Rače – Fram,  drugemu največjemu mestu v državi, občini Maribor, na vrhu Pohorja celo Slovenski Bistrici in Rušam. Čez njo peljeta dve avtocesti in sicer v smeri Ljubljana – Maribor in Ptuj – Maribor. Občina ima dve železniški postaji in letališče. Zaradi vsega naštetega se v njej veliko dogaja in je zanimiva investitorjem.

Tako kot povsod pa moramo v občini izboljšati še stanovanjsko problematiko mladih, ustvariti še več delovnih mest in uskladiti plače ter pokojnine. Politika mora ustvariti gospodarsko rast. Mladim moramo preprečiti odhod v tujino s tem, da jim ustvarimo prijetno delovno okolje doma.

Kako ocenjujete delo zadnje vlade RS?

Zadnja odstopljena vlada ni izpolnila pričakovanj. Odgovorna je za slabo stanje v državi, ker ni sprejela potrebnih ukrepov. Javni dolg se je povečal, bančna luknja je na ramenih davkoplačevalcev in ni odpravila korupcije v zdravstvu ter predolgih čakalnih vrst. Absolutno premalo je storila pri reševanju problema pranja denarja v NLB.

Kako bi vas opisali ljudje, ki so vam blizu?

Na to vprašanje bi najbolje odgovorili oni sami. Mislim, da me vidijo kot nekoga, ki »zadevi rad pride do dna«. Pravijo, da sem pri svojih aktivnostih za dosego ciljev zagnan, dosleden in pozitivno trmast.

Ali nameravate v prihodnosti še študirati?

Zaradi vseh aktivnosti imam zelo malo časa, vendar da. Po končani diplomi nameravam vpisati podiplomski magistrski študij.

Kaj počnete v prostem času?

Prostega časa imam malo, zato ga intenzivno koristim. Najraje ga preživljam v naravi, na dolgih sprehodih, kjer se misli še posebej intenzivno bistrijo. Rad tudi kolesarim, poseben užitek pa mi predstavlja sprehod po našem lovišču. Takrat sem na vsakem koraku v neposrednem stiku s čudovito naravo, ki mi daje energijo in moč za opravljanje vsakodnevnih obveznosti.

Trenutni projekti?

Najbolj pomembna projekta v tem trenutku sta opravljanje izpitov na Ekonomsko-poslovni fakulteti UM in aktivno delo v občinskem svetu. Pri slednjem redno rešujem lokalno problematiko, s katero se name obračajo občani.

Ali menite, da so mladi dovolj aktivni v politiki?

Mladi so premalo politično aktivni. V kolikor bi se aktivno vključili v politiko, bi lažje sooblikovali rešitve svojih težav in problemov. Mnogokrat so mladi politično pasivni, saj jim trenutno politično stanje ni najbolj naklonjeno. Politika je zelo pomembna, saj vpliva na veliko pomembnih stvari našega življenja. Mladi bi jo morali jemati bolj resno.

Kaj menite o medgeneracijskem sodelovanju?

Menim, da je dobro. Vendar bi z več povezovanja in sodelovanja stvari lahko izboljšali. Na eni strani imamo modrost in izkušnje starejše generacije, na drugi pa neizmerno mladostno energijo in voljo mladih do dokazovanja. Ko oboje združimo, je uspeh zagotovljen.

Kako izboljšati zaposlitvene pogoje za mlade?

Najprej mora politika s svojimi ukrepi doseči realno gospodarsko rast. Odpraviti je potrebno nepotrebne birokratske ovire in urediti davčno politiko. Mladi razpolagajo z ogromnim potencialom znanja in energije. Preveč jih odhaja v tujino, zato je nujno urediti pogoje, da se bodo zaposlovali doma.

Kako omiliti vse večje posledice klimatskih sprememb?

Smo priča vse večjim klimatskim spremembam, ki se odražajo v vseh oblikah naravnih nesreč, celo naravnih katastrof. V veliki meri so posledica neracionalne rabe fosilnih goriv, ki jih trošimo v prometu, gospodarstvu, za ogrevanje … Rešitev je v večji rabi obnovljivih virov energije. Izkoristiti moramo vodni potencial, graditi vetrne elektrarne in bolj učinkovito izkoriščati sončno energijo.

Kako vidite prihodnost Slovenije?

Slovenija je lepa in naravno bogata dežela. Žal pa vse te vrednote niso izkoriščene. Lahko bi živeli kvalitetnejše življenje. Na vladajoči politiki je, da s svojimi pravilnimi ukrepi omogoči bolj enakomerno izkoriščanje teh potencialov. Tako bo Slovenija v prihodnosti lepa, bogata dežela z zadovoljnimi državljani.

Brez katere stvari bi v življenju težko shajali?

Zagotovo brez družine, ki je osnovna celica družbe. V njej najdem motivacijo, toplino in energijo za svoje delovanje. Ljudje smo družbena bitja. Na nas politikih je, da ustvarimo prijazne pogoje za to, da se bodo slovenske družine odločale za čim več otrok.

Vaš življenjski slogan?

Zavzemaj se za pravo, pošteno stvar. Vanjo vloži vse svoje znanje, moč in energijo in uspeh bo zagotovljen.

K. V.