Ivan Pišek: V Staršah ni razvoja, šola v Marjeti bo spomenik županu

Ivan Pišek (vir: zajem zaslona)

V občini Starše se močno zapleta. Župan Bojan Kirbiš vleče nerazumljive poteze, odstavil je podžupana iz vrst SDS Ivana Piška, namestil svojega kolega iz stranke DeSUS in trmasto vztraja pri izgradnji Podružnice osnovne šole v Marjeti, katere vrednost po njegovih zamislih pomeni en celoten letni proračun Občine Starše in zgornjo mejo dovoljenega zadolževanja za naslednjih 12 let.

Ivan Pišek je za naš portal pojasnil naslednje:

Kaj je bil razlog, da vas je župan Bojan Kirbiš razrešil z mesta podžupana, na vprašanje našega portala o tem namreč ni odgovoril?

Razlog je moja “neposlušnost” oz. dejstvo, da sem razmišljal s svojo glavo in nisem želel pokrivati njegovih samovoljnih odločitev in obnašanja, kot da je lastnik občine.

Nameravana izgradnja Podružnične osnovne šole (POŠ) Marjeta je izredno draga. Je to res potrebno?

V primer POŠ Marjeta govorimo o do sedaj največjem in najdražjem posamičnem projektu v zgodovini Občine Starše in to bi zahtevalo popolno pojasnitev čisto vsake postavke, predloga, skice, cene, materialov, financiranja, zadolževanja, časovnice …, saj je investicija po priloženem Dokumentu identifikacije investicijskega projekta (DIIP) ocenjena na 4,35 milijona evrov. Glede na to, da je bil zadnji realiziran proračun za 2018 4 milijone evrov in je za 2019 v rebalansu predviden 5,2 milijonov evrov (dejanski je proračun vedno manjši od predvidenega, saj se nikoli v celoti ne izpeljejo predvidene investicije), ta DIIP za en objekt pomeni en celoten letni proračun Občine Starše in zgornjo mejo dovoljenega zadolževanja za naslednjih 12 let.

Vsi se že od začetka resnih pogovorov pred petimi leti strinjamo, da potrebujemo novo štiri oddelčno POŠ in vsi bomo podprli izgradnjo nove šole, vendar opozarjam, da mi je ob prvotnih pogovorih bila predstavljena vrednost investicije 1 milijon evrov in to sem takoj podprl.

Predlagal pa sem, da jo umestimo nekje blizu lokacije igrišča ŠD Marjeta, kjer imamo dovolj prostora. Župan me je na seji občinskega sveta grobo zavrnil, da bo šola na stari lokaciji.

Potem, ko je bila predstavljena idejna zasnova, nam je bil predstavljen strošek že 1,7 milijona evrov. To se mi je sicer zdelo veliko povečanje, vendar je župan pojasnil, da bo objekt ekološko varčen in zato dobimo 574.000 evrov nepovratnih sredstev Eko sklada.

Če je razlika 1,13 milijona evrov naš strošek, je to seveda še vedno sprejemljivo za objekt skupne površine 2.278 kvadratnih metrov s kletno telovadnico, fitnesom, vsemi mogočimi in nemogočimi pripadajočimi prostori, dvigalom, več parkirišči kot je predpisano… in enim oddelkom vrtca.

Vsi smo se veselili začetka gradnje, vendar se je zataknilo pri pridobivanju gradbenega dovoljenja, saj so bile pritožbe sosedov, pomanjkanje zemljišča za potrebne zunanje površine … Skratka, veliko težav zaradi prostorske stiske in nezmožnosti širitve.

Na koncu smo mukoma dokupili nekaj potrebnih zemljišč in jih plačali 60 ali več evrov po kvadratnem, kar se mi je zdelo odločno preveč, saj to posledično pomeni, da nihče drug ni tako neumen, da bi svoje parcele na trgu prodajal ceneje, kot jih odkupuje občina.

Mimogrede – to pomeni, da si nobena mlada družina več ne more kupiti parcele, ker pri takih cenah potrebuje 40.000 evrov preden sploh lahko zasadi lopato.

Zato se mladi odseljujejo iz naših krajev in nam bo šola nazadnje samevala. Sedaj imamo v POŠ Marjeta približno 60 učencev.

Bo pa taka šola spomenik županu, tako kot je Vaško središče Starše, kar je dolga posebna zgodba.

Skratka, do 6. seje Občinskega sveta 27. junija 2019 smo bili vsi prepričani, da je investicijska vrednost tega projekta 1,7 milijona evrov. Na tej seji pa nam je župan pod točko Razno povedal, da je dobil DIIP, ki je bil izdelan (mislim da) aprila in kjer je končna vrednost 4,2 milijona evrov. Vsi smo začeli glasno kritizirati, da je to nemogoče in nekaj nas je povedalo, da tega ne bomo podprli. Župan nas je miril, da bo končna pogodbena cena odvisna od prijav na razpis in da bo lahko nižja.

Že 17 let sem svetnik OS Starše in v naši občini ni bilo še nobene gradnje, ki bi se po potrditvi investicije in z zbiranjem ponudb pocenila. Praviloma so se vedno sklepali dodatni aneksi za »nepredvidena dela« in vedno smo bili postavljeni pred dejstvo – potrdite dodatna dela, ali pa se projekt ne more zaključiti. Bojim se, da bo enako tudi v tem primeru.

Zaradi preteklih izkušenj in zavajanja s strani župana sem predlagal, da moramo biti proti takemu sklepu in da tega ne moremo obravnavati na dopisni seji, ampak na redni.

Večinsko je bil izglasovan predlog župana in zato je od 6. do 8. novembra 2019 potekala dopisna seja, ob kateri smo sploh prvič videli DIIP in končni znesek 4.342,748,72 evra.

V katero smer gre razvoj občine po vašem mnenju?

Razvoja ni! Pred zadnjimi volitvami smo v SDS podprli kandidata Kirbiša, ker smo upali, da bo kot stari župan lahko začel takoj z nadaljevanjem OPC Zlatoličje in pripravo strategije stanovanjske politike na zazidljivih zemljiščih Občine. Smo namreč edina občina naokoli, ki ima negativni prirast prebivalstva in to pove vse o našem zaostajanju za drugimi.

Mladi odhajajo, ker ne vidijo perspektive. Uspevajo določeni posamezniki ali ozke skupine ljudi, ki z lobiranjem pri županu dosežejo, da načrtujemo megalomanske projekte in tako postavljamo spomenike še živečim. Tak bi naj bil POŠ Marjeta v prevelikem obsegu in tak je tudi Vaško središče.

M. P.