Izteka se rok za prijavo glasovanja po pošti

Volivke in volivci, ki želijo na lokalnih volitvah glasovati po pošti, morajo o tem obvestiti pristojne občinske volilne komisije. To lahko storijo samo še danes.

Velja za tiste, ki bodo na dan volitev na zdravljenju v bolnišnicah ali zdraviliščih, domovih za starejše ali zavodih za izvrševanje kazenskih sankcij. Na enak način lahko glasujejo tudi invalidi, ki to sporočijo pristojni volilni komisiji in predložijo odločbo pristojnega organa o priznanju statusa invalida.

Po zakonu morajo namreč obvestilo o nameri, da bodo glasovali po pošti, pri občinski volilni komisiji vložiti najpozneje deset dni pred dnevom glasovanja na volitvah, ki bodo 18. novembra 2018.

Ostali, ki jih na dan volitev ne bo doma, bodo lahko svoj glas oddali na predčasnem volišču.

Dobro je vedeti: Zakon na lokalnih volitvah ne omogoča glasovanja na volišču izven kraja bivališča (t. i. volišč omnia pri lokalnih volitvah ni), prav tako ni glasovanja iz tujine.

Občinske volilne komisije imajo sedeže v prostorih posamezne občine. Zahtevo je treba oddati na obrazcu, ki ga imajo volilne komisije in je takšen:

M. P.