Janša: Načrtovanju vpisa na fakultete bo vlada tudi letos posvetila vso dolžno pozornost

Predsednik vlade Janez Janša (vir: arhiv)

Določanje števila vpisnih mest na javnih šolah in fakultetah je ena najpomembnejših strateških odločitev v vsaki državi, je zapisal Janez Janša. Če je slaba, lahko ustvarjamo na tisoče mladih, ki nimajo možnosti zaposlitve ne doma ne v tujini.

Zato bo vlada načrtovanju vpisa tudi letos posvetila vso dolžno pozornost, je predsednik vlade zapisal na Facebooku.

Janez Janša je v prispevku z naslovom Strateške odločitve o naši prihodnosti opomnil na sprejemanje različnih slovenskih in evropskih resolucij o inovativnosti, umetni inteligenci, digitalni Sloveniji in Evropi. “Govorimo o tem, kako nas lahko samo inovacije in nove tehnologije obvarujejo pred posledicami globalnega segrevanja. Istočasno načrtujemo vpise na naše javne šole in fakultete in z njimi določamo, kakšna znanja bodo imeli naši otroci čez 5, 10, 15 in 20 let,” je navedel.

Ob tem je izpostavil vprašanje skladnosti načrtovanih vpisov z razvojnimi resolucijami. “Bo Slovenija s strukturo 39 odstotkov šolajočih z znanji iz družboslovja, humanistike in umetnosti napram 37 odstotkov z znanji iz naravoslovja, tehnike in informatike sredi četrte industrijske revolucije sploh kakorkoli konkurenčna državam, kjer je to razmerje 1 proti 2,” je vprašal.

Prav tako se je treba zavedati delovanja zakona poklicne dinamike v praksi. “Iz dobrega inženirja ali zdravnika velikokrat skozi poklicno kariero nastane tudi dober menedžer. Izjemno redko pa iz dobrega ekonomista, filozofa ali pravnika skozi poklicno kariero nastane dober inženir ali zdravnik,” je pojasnil.

Poudaril je, da država potrebuje tako dobro humanistično kot tehnično inteligenco. Razmerja med posameznimi profili pa določajo potrebe časa in okolja, potrebe gospodarstva in javnih služb, pa tudi drugi dejavniki, kot sta demografija in ekologija.

Koliko posameznih profilov bomo potrebovali čez 5 ali 20 let, je seveda nemogoče natančno izračunati. Je pa mogoče brez težav videti, kaj načrtujejo v visoko razvitih državah.

Brez težav je mogoče videti, koliko posameznih profilov je že danes brez dela, na stroških zavoda za zaposlovanje ali zaposlenih na delih, za katera se niso šolali.

“Dodatno vpisovanje velikega števila nezaposljivih ob vseh teh možnostih za realne ocene meji na družbeno blaznost,” je zapisal predsednik vlade.

Napovedal je, da bodo načrtovanju vpisa zato tudi letos posvetili vso dolžno pozornost, “ne glede na nerganje posameznikov, ki vidijo samo svoje ozke vrtičke in ne delujejo družbeno odgovorno”. Od takšnih odločitev je namreč predvsem “odvisno, kakšne bodo vaše plače in pokojnine v prihodnjem desetletju”.

Takšen razrez za vpis so predlagali v delu ministrstva za izobraževanje v tesnem sodelovanju z univerzami:

M. P.