Javna razgrnitev osnutka gozdnogospodarskega načrta območja Maribor

Zavod za gozdove Slovenije je začel z javno razgrnitvijo osnutkov gozdnogospodarskih načrtov in lovsko upravljavskih načrtov območij za obdobje 2021-2030. V okviru tega je javno objavil okoljska poročila in dodatke za varovana območja za 14 gozdnogospodarskih načrtov (GGN) in 15 lovsko upravljalskih načrtov (LUN).

V okviru javne razgrnitve se najširša javnost lahko seznani z dokumenti, na katere lahko poda mnenja in pripombe.

Javna razgrnitev traja od 26. julija 2022 do vključno 2. septembra 2022. V tem času si lahko celotno gradivo za gozdno gospodarsko območje Maribor ogledate v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Maribor, Tyrševa 15, 2000 Maribor. Informacije glede razgrnjenih gradiv lahko pridobite tudi prek e-pošte: [email protected]  ali tel.02-2341-615 ali 041 657 752.

Javna obravnava s predstavitvami vseh razgrnjenih dokumentov za gozdno gospodarsko območje Maribor bo v sredo, 31. avgusta 2022, ob 17. uri, v prostorih Kulturnega doma Kamnica, Vrbanska cesta 97, 2351 Kamnica.

Na javni obravnavi bodo lahko lastniki gozdov in zainteresirane fizične ter pravne osebe podali predloge in pripombe na osnutek gozdnogospodarskega načrta. – Osnutki območnih GGN in LUN

Zavod za gozdove Slovenije bo po koncu javne razgrnitve in javne obravnave v čim večji meri upošteval prejeta mnenja in pripombe ter dokumente, na katere se konkretne pripombe nanašajo, ustrezno dopolnil in jih posredoval pristojnim ministrstvom skladno s postopki določenimi v pravnih predpisih, je razvidno iz njihovega sporočila.

S. B.