Javni razpisi za pomoč čebelarjem

(vir: ČZS)

RIC Slovenska Bistrica, to je razvojno-podporna institucija, katere osnovni namen je pospeševanje razvoja podjetništva, gospodarskega razvoja in turizma na območju občine Slovenska Bistrica, s svojimi svetovalnimi storitvami pa posegajo tudi v prostor občin Makole in Poljčane ter širše, je na svoji spletni strani objavil novo sporočilo.

Gre za tri javne razpise za pomoč čebelarjem v letu 2019, ki jih je objavilo ministrstvo kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, skupno je na voljo 323.800 evrov nepovratnih sredstev.

Gre za naslednje razpise:

  1. Tehnična pomoč čebelarjem za Sofinanciranje čebelarske opreme in Pomoč čebelarjem začetnikom.

Predmet  je dodelitev nepovratnih sredstev za ukrep Tehnična pomoč čebelarjem za ukrepa: Sofinanciranje čebelarske opreme in Pomoč čebelarjem začetnikom v letu 2019, katerega glavni namen je posodabljanje zastarele čebelarske opreme, pripomočkov ali naprav in tehnologije, izboljšanje starostne strukture čebelarjev s sofinanciranjem določene čebelarske opreme.

​Rok za oddajo vlog: do 31. julija 2019.

  1. Javni razpis za subvencioniranje vzreje čebeljih matic

Predmet je dodelitev nepovratnih sredstev v okviru ukrepa Subvencioniranje vzreje čebeljih matic za leto 2019, katerega namen je spodbujanje vzrejevalcev čebeljih matic k vzreji kakovostnih matic.

​Rok za oddajo vlog: do vključno 30. 4. 2019.

  1. Racionalizacija sezonske selitve panjev v letu 2019

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za ukrep Racionalizacija sezonske selitve panjev v letu 2019 in zagotovitev podpore naložbam v opremo za lajšanje sezonskih selitev panjev, s čimer se izboljšata prehranska potreba čebel in opraševanje rastlin.

​Rok za oddajo vlog: do 31. julija 2019.

Več podatkov je dostopnih tukaj

M. P.