Je kandidat za predsednika republike Miha Kordiš zlorabil institut socialnega podjetništva?

Poslanec Miha Kordiš, Levica

V poslanski skupini SDS zahtevajo sklic nujne seje Odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide, z obravnavo naslednje točke: »Zloraba instituta socialnega podjetništva in problematika nadzora nad poslovanjem socialnih podjetij«.

Kandidat za predsednika republike in aktualni predsednik Odbora za delo družino, socialne zadeve in invalide Miha Kordiš je leta 2017 ustanovil svoje socialno podjetje – zavod NDP TOZD. Zavod ima v lasti njivo, na kateri so prostovoljci samo v enem letu opravili 800 ur dela, za kar naj bi plačilo prejeli v pridelkih. Na plačilo naj bi, po besedah sestre enega od prostovoljcev, morali čakati tudi po več mesecev.

V ustanovnem aktu zavoda je zapisano, da bo zavod v enem letu po ustanovitvi zaposlil najmanj enega delavca, v naslednjem letu pa še najmanj dva, kar se do danes ni zgodilo. Zavod ima v lasti spletno trgovino, kjer poleg lastnih pridelkov prodaja tudi produkte domačih in tujih poslovnih partnerjev.

Iz vsebine ustanovitvenega akta zavoda v lasti Mihe Kordiša, tudi predsednika Odbora za delo, izhaja nesporen namen ustanovitve z namenom zaposlovanja. Prav tako ustanovitelj, sicer glasen zagovornik delavskega lastništva podjetij in samoproklamirani »antikapitalist«, v ustanoviteljstvo ni spustil nobenega od številnih »delovnih prostovoljcev«.

Skrb zbujajoče pa je, da zavod, od ustanovitve julija 2017 pa do danes, v nasprotju s svojim ustanovitvenim aktom ne zaposluje nikogar. Kljub temu je, prek ministrstva za kmetijstvo in okolje, med letoma 2019 in 2022 prejel za dobrih 8.168,94 evra subvencij.

Kordiš je v oddaji Volitve 2022, dne 14. oktobra 2022, na vprašanje, zakaj v njegovem podjetju ni nihče zaposlen in zakaj nikogar ni spustil v upravljanje, če pa je toliko prostovoljcev, namreč pojasnil, da je »to, kar je zapisano v ustanovnem aktu le formalni pogoj zakonodaje, da smo lahko pridobili status socialnega podjetja«.

Tudi za POP TV je trdil, da je »cela zadeva zakonita od začetka do konca«, ker da imajo s prostovoljci skupinsko njivo, kjer si kolektivno pridelujejo zelenjavo, ki jo porabljajo doma v svojih gospodinjstvih, presežke pa odprodajo po »prijateljskih in medsosedskih zvezah«. Po njegovih besedah socialno podjetje, ki ga vodi »ni posel« pač pa »grajenje skupnosti na tej njivi«.

V poslanski skupini SDS menijo drugače in zahtevajo obravnavo problematike na seji Odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide.

Več o tem lahko preberete na povezavi:  SDS

M. P.