Jože Trol: “V verigi mora biti čim manj posrednikov, da kmet dobi želeno ceno, potrošnik pa ugoden, varen in zdrav proizvod”

Jože Trol

Jože Trol kandidira v Svet Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS) in Svet območne enote KGZS, volitve bodo v nedeljo, 4. oktobra 2020. Njegove dosedanje izkušnje na kmetijskem in veterinarskem področju so velike, KGZS in kmetje bodo z njegovo izvolitvijo veliko pridobili. Stvari pozna do obisti.

55-letni Jože Trol z velikim žarom pove, da ga vse življenje veseli delo v kmetijstvu in živinoreji.

Svojo prvo službo je začel na Obdravskem veterinarskem zavodu v Ptuju, v reprodukciji. Potem ga je pot vodila k zasebniku, nato na ministrstvo za pravosodje, nekaj časa se je posvetil prosveti, poldrugo leto je bil zaposlen tudi na KGZS OE Ptuj, na selekciji prašičjereje, zdaj je zaposlen v Upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, Območna enota Celje. V Makolah ima vinograd in majhen ranč, kjer domuje precej živali.

Kaj vas je vodilo h kandidaturi, kakšne izzive ste si zastavili?
Ljubim življenje, živali in ljudi. Če bom izvoljen, se bom zavzemal predvsem za varno hrano. Hrana mora dosegati pravične odkupne cene. V verigi mora biti čim manj posrednikov, da kmet dobi želeno ceno, potrošnik pa ugoden, varen in zdrav proizvod.

Absolutno je potrebno dati slovenskemu kmetu slovensko zemljo in da dvignemo samooskrbo na višji nivo. Gozdovi morajo spet postati kmetova banka, kot je bilo nekoč, nujno je potrebno urediti razmere na področju zveri in divjadi.

Kako sicer ocenjujete dosedanje delo KGZS, ali ste bili doslej vpeti v to?
Dosedanje delo KGZS ni najboljše, težav v kmetijstvu je ogromno, saj je vse povezano z vremenom in živim življenjem ter s politiko, ki pomaga ali pa zavira razvoj kmetijstva. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bi moralo več časa posvetiti panogi kmetijstva, tako pa se večino časa ukvarja samo s seboj.

Moram pohvaliti gospo ministrico Aleksandro Pivec, ki je pokazala voljo in znanje za to delo, upam da, ji uspe prebroditi ta boj, ki ga sedaj bije, in se znova posveti delu.

Ali ste aktivni v lokalni skupnosti in če ste, na katerih področjih, kako ste zadovoljni z razvojem vašega območja?

V lokalni skupnosti sem aktiven občinski svetnik že 14 let, v občini Slovenska Bistrica. Na našem območju se razvijamo, z razvojem pa bi bil še bolj zadovoljen, če bi bilo še več predstavnikov v Ljubljani iz Podravja in bi na ta način doprinesli svoj delež za našo regijo. Če imaš voljo in ključ do vrat, jih lahko odpreš, tako pa je isto v politiki.

Zato vas pozivam, če ste kmet ali kmetica in si želite sprememb v KGZS, pridite 4. oktobra 2020 na volišče in mi oddajte svoj glas.

M. P.