Jutri izplačilo letnega dodatka

Upokojenci bodo jutri skupaj z julijsko pokojnino prejeli tudi letni dodatek, ki bo izplačan glede na višino pokojnine. Znašal bo 100-410 EUR. Tako kot lani ga bodo tudi tokrat dobili vsi ne glede na višino pokojnine.

Letni dodatek za leto 2018 bo prejelo 604.975 oseb, od tega 589.292 prejemnikov pokojnin in 15.683 ljudi, ki prejemajo nadomestilo iz invalidskega zavarovanja. Skupni znesek izplačanega letnega dodatka je 119.877.401 EUR.

121.747 upokojencev, ki prejema manj kot 450 EUR mesečne pokojnine, bo prejelo letni dodatek v višini 410 EUR. Tistim, ki prejemajo pokojnino v višini od 450,01 EUR do 550 EUR, se bo letni dodatek izplačal v višini 270 EUR. Tisti, ki prejemajo od 550,01 do 650 EUR, pa bodo prejeli letni dodatek v višini 210 EUR. Od 650 EUR do 780 EUR pokojnine bo prineslo 160 EUR dodatka. 164.443 uživalcem, ki prejemajo pokojnino nad 780 EUR se bo letni dodatek izplačal v višini 100 EUR.

Letni dodatek bodo dobili tudi prejemniki invalidskih nadomestil (v treh višinah v razponu od 100 do 210 EUR). 15.507 uživalcem, ki so upravičeni do izplačila letnega dodatka kot prejemniki nadomestila iz invalidskega zavarovanja in prejemajo nadomestilo v višini do 650 EUR, se bo letni dodatek izplačal v višini 210 EUR. Tisti, ki prejemajo nadomestilo v višini od 650,01 do 780 EUR, bodo prejeli 160 EUR dodatka. Tisti nad 780 EUR nadomestila pa 100 EUR letnega dodatka.

K. V.

Foto: coqktail.com