Kako nam je vlada olajšala življenje v teh težkih časih

(vir: pixabay.com)

Vlada je sprejela t. i. mega koronski zakon, s katerim bo prebivalcem in podjetjem do konca maja razdelila tri milijarde evrov. Po besedah predsednika vlade Janeza Janše gre za zakon, ki ga je vlada obravnavala dva dni in ga še ni bilo v slovenski zgodovini, z njim pa nameravajo pomagati vsem, ki pomoč potrebujejo.

V času epidemije bodo samozaposleni in kmetje, ki se bodo v posebni izjavi izrekli za prizadete zaradi krize, za marec prejeli 350 evrov, če bodo dokazali upad dohodka v primerjavi s februarjem za vsaj 25 odstotkov, za april in maj pa po 700 evrov, če bodo dokazali upad dohodka za vsaj 50 odstotkov.

Hkrati bo država pokrila tudi vse pripadajoče prispevke za pokojninsko in zdravstveno zavarovanje v tem obdobju.

Če se bo izkazalo, da je prejemnik podal neresnično izjavo o zmanjšanju dohodkov, bo moral vrniti trikratnik izplačila skupaj z zamudnimi obrestmi.

Vsi redni študenti bodo do 30. aprila prejeli krizni dodatek v višini 150 evrov.

Velike družine s tremi otroki bodo poleg dodatka, ki ga že prejemajo, prejele še dodatnih 100 evrov, družine s štirimi ali več otroki pa dodatnih 200 evrov.

Upokojencem z do 700 evrov pokojnine bo država izplačala solidarnostni dodatek v treh različnih višinah. Za pokojnine do višine 500 evrov je določen v višini 300 evrov, za pokojnine v višini od 501 do 600 evrov v višini 230 evrov in za pokojnine v višini od 601 do 700 evrov v višini 130 evrov.

Prejemniki denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka bodo skupaj z dodatkom za april prejeli še solidarnostni dodatek v višini 150 evrov.

Vsi zaposleni, ki so pri opravljanju dela v času epidemije nadpovprečno izpostavljeni tveganju za svoje zdravje oziroma so prekomerno obremenjeni zaradi obvladovanja epidemije, bodo upravičeni do posebnega dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v višini 200 evrov. Dodatek bo oproščen plačila vseh davkov in prispevkov.

Delodajalci bodo oproščeni plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v mesecu aprilu in maju za tiste zaposlene, ki delajo. Te prispevke bo v celoti pokrila država.

Zavezancem ne bo treba plačati akontacije davka na dohodek, dosežen z opravljanjem dejavnosti, kot tudi ne obrokov davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2020, ki bodo dospeli v obdobju po uveljavitvi zakona do 31. maja.

Za nosilce in člane kmetij ali druge fizične osebe, ki so pokojninsko in invalidsko zavarovane kot kmet, je za čas trajanja nezmožnosti za delo zaradi potrjene okužbe s koronavirusom predvidena finančna pomoč. Ta je enaka dejanskemu strošku v povezavi z nadomestitvijo dela na kmetiji, a ne sme biti višja od 80 odstotkov minimalne plače.

Zakon bo veljal do 31. maja 2020, z možnostjo podaljšanja do 30. junija 2020. Zakon bo predvidoma v sredi tedna potrdil še državni zbor, nato bo začel veljati. Nekatere določbe bodo veljale tudi za nazaj, za čas od razglasitve epidemije, to je od 12. marca 2020 dalje.

Vendar to še ni vse. Vlada pripravlja že tudi naslednji paket, kjer bo še dodatno opredelila stvari, ki so morebiti zdaj izpadle iz prvega krovnega zakona ali pa so že znane in jih niso mogli povsem doreči.

M. P.