Kako zdravi so v Slovenski Bistrici?

Slovenska Bistrica (vir: kraji.eu)

Manj je poškodovanih v transportnih nezgodah, več je prejemnikov zdravil zaradi povišanega krvnega tlaka. Več je tudi klopnega meningoencefalitisa, višja je umrljivost zaradi vseh vrst rakov, več je tudi smrti zaradi samomora. Ozaveščenost prebivalstva glede nekaterih preventivnih programov pa je višja od povprečja v državi.

Podravska občina Slovenska Bistrica sodi po številu prebivalcev med večje v Sloveniji. V gospodarstvu prevladuje predelovalna industrija, sicer pa se občina ponaša s številnimi kulturnimi in naravnimi znamenitostmi. Občina je na ravni razvitosti države. Prirast prebivalstva je pozitiven. Stopnja delovne aktivnosti je v povprečju. Mikrobiološka kakovost pitne vode pa je za desetino nižja od povprečja v državi.

Podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) kažejo, da je bolniška odsotnost zaposlenih v tej občini nad slovenskim povprečjem. V občini je vsak zaposleni povprečno letno na bolniškem 15 koledarskih dni, v Sloveniji je to 14,4 dneva.

Otroci so precej bolj prehranjeni kot v ostalih občinah. Prekomerno prehranjen je vsak tretji do četrti otrok v občini (v državi je to manj kot vsak četrti).

V občini je nad povprečjem tudi delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka. Ta zdravila jemlje vsak četrti odrasel v občini. Podobno je tudi s prejemniki zdravil za sladkorno bolezen, kjer zdravila jemlje približno vsak peti odrasli v občini. Nekoliko nad povprečjem so bolezni, neposredno pripisljive alkoholu. Prejemnikov zdravil zaradi duševnih motenj pa je toliko kot je to povprečje v državi. Zdravila jemlje približno vsak sedmi odrasli.

Nekoliko več od povprečja je tudi astme pri otrocih in mladostnikih (starih do 19 let).

Srčne kapi je manj od povprečja, podobno je tudi z možgansko kapjo.

Nekoliko manj od povprečja je novih primerov raka črevesja in danke, manj je tudi novih primerov raka in manj je tudi novih primerov raka dojke.

Zanimivo pa je, da je v občini višja umrljivost zaradi vseh vrst raka od povprečja v državi. Splošna umrljivost prebivalstva je sicer v povprečju.

Skrb vzbujajoč pa je podatek, da je stopnja umrljivosti zaradi samomora v občini 26, v Sloveniji je to 20 na 100.000 prebivalcev.

V občini je sicer tudi več bolezni zaradi klopnega meningoencefalitisa.

Kaj pa dejavniki tveganja za zdravje in preventiva?

Telesni fitnes otrok je blizu slovenskemu povprečju. Bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bistveno manj od povprečja. Manjši je tudi delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji. V Sloveniji je tako povzročena nesreča vsaka enajsta, v občini Slovenska Bistrica pa približno vsaka 13.

Odzivnost prebivalstva v Program Svit – presejanju za raka debelega črevesa in danke je nekoliko višja od povprečja (v občini 64,7-odstotna, v Sloveniji pa 64,3-odstotna). Večja je tudi  presejanost v Programu Zora – presejanju za raka materničnega vratu, v občini je 76,6-odstotna, v Sloveniji pa 71,8 odstotka.

Vir: NIJZ – obcine

M. P.