Kaloh: Kako je prišlo do odločitve za nenavaden način varovanja predsednika vlade?

Mag. Dejan Kaloh

Na podlagi katere analize je prišlo do odločitve, da bo predsednika Vlade RS in njegove družinske člane varovala samostojna policijska enota znotraj Generalnega sekretariata Vlade RS, ki ne bo podrejena generalnemu direktorju Policije oziroma notranji ministrici?

Poslanec SDS mag. Dejan Kaloh je na vlado naslovil pisno poslansko vprašanje v zvezi z varovanjem predsednika Vlade Republike Slovenije dr. Roberta Goloba. Prav tako je poslanec glede varovanja predsednika vlade dodatna vprašanja naslovil neposredno na ministrico za notranje zadeve mag. Tatjano Bobnar.

V nadaljevanju objavljamo poslansko vprašanje, naslovljeno na Vlado RS:

Spoštovani,

Vlada Republike Slovenije je na svoji seji dne 28. 7. 2022 sprejela Uredbo o varovanju predsednika Vlade Republike Slovenije. Iz nje izhaja, da bo varovanje predsednika Vlade Republike Slovenije prešlo iz Generalne policijske uprave na Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije, posledično pa naj bi bili v to službo pri Generalnem sekretariatu Vlade Republike Slovenije premeščeni posamezni policisti, ki varovanje sedaj opravljajo v okviru Centra za varnost in zaščito pri Generalni policijski upravi.

Center za varnost in zaščito pri Generalni policijski upravi je v sodelovanju z drugimi policisti do sedaj dvakrat uspešno varoval papeža, uspešno je varoval dva ameriška predsednika, večkrat je uspešno varoval ruskega predsednika, da ne govorimo o stotinah obiskov tujih predsednikov držav in vlad, ter seveda vse slovenske predsednike vlade in države, zato takšna odločitev ne le preseneča, ampak odpira več vprašanj.

Glede na navedeno Vlado Republike Slovenije sprašujem naslednje:

1. Na podlagi katere analize je prišlo do odločitve, da bo predsednika Vlade Republike Slovenije in njegove družinske člane varovala samostojna policijska enota znotraj Generalnega sekretariata Vlade Republike Slovenije, ki ne bo podrejena generalnemu direktorju policije oziroma notranji ministrici? Ob tem vas naprošam, da mi tako študijo oziroma analizo tudi pošljete.

2. Ali bodo imeli policisti znotraj Generalnega sekretariata vlade vsa policijska pooblastila ali bodo ta omejena? Če bodo omejena, prosim za podatek, katera policijska pooblastila bodo imeli in katerih ne?

3. Kako in po katerih kriterijih bodo potekali izbirni postopki med policisti, ki bodo izbrani za delo v Generalnem sekretariatu Vlade Republike Slovenije?

4. Ali bodo plače policistov, ki bodo delali v Generalnem sekretariatu Vlade Republike Slovenije, enake, kot jih imajo v Centru za varnost in zaščito? Če bodo višje, prosim za podatek, za koliko bodo višje in zakaj?

5. Ali drži podatek, da Vlada Republike Slovenije podoben model varovanja predlaga tudi novoizvoljeni predsednici Republike Slovenije dr. Nataši Pirc Musar?

Na ministrico za notranje zadeve mag. Tatjano Bobnar pa je poslanec SDS mag. Dejan Kaloh naslovil naslednja vprašanja:

1. Ali je ministrstvo, ki ga vodite, samo spisalo in predlagalo omenjeno uredbo ali je pri njenem nastanku le sodelovalo? Če je le sodelovalo, prosim za pojasnilo, kdo je pobudnik takšne uredbe?

2. Ali je Generalna policijska uprava soglašala z vsebino omenjene uredbe?

3. Ali ste vi osebno na seji Vlade Republike Slovenije omenjeno uredbo podprli ali ne? Če da, zakaj da, če ne, zakaj ne?

4. Na podlagi katere analize je prišlo do odločitve, da bo predsednika vlade in njegove družinske člane varovala samostojna policijska enota znotraj Generalnega sekretariata Vlade Republike Slovenije, ki ne bo podrejena generalnemu direktorju policije oziroma notranji ministrici?

5. Kdo je tovrstno analizo pripravljal?

6. Ali bodo imeli policisti znotraj Generalnega sekretariata Vlade Republike Slovenije vsa policijska pooblastila ali bodo omejena? Če bodo omejena, prosim za podatek, katera policijska pooblastila bodo imeli in katerih ne?

7. Kako in po katerih kriterijih bodo potekali izbirni postopki med policisti, ki bodo izbrani za delo v Generalnem sekretariatu Vlade Republike Slovenije?

8. Ali bodo plače policistov, ki bodo delali v Generalnem sekretariatu Vlade Republike Slovenije, enake, kot jih imajo v Centru za varnost in zaščito? Če bodo višje, prosim za podatek, za koliko bodo višje in zakaj?

9. Ali so bili v skladu s prvim odstavkom 3. člena omenjene uredbe policisti že premeščeni iz Centra za varovanje in zaščito ali Policije v Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije in koliko jih je bilo premeščenih? V skladu s prvim odstavkom 5. člena omenjene uredbe bi morali biti premeščeni že 15. dan po sprejemu omenjene uredbe. Če ta naloga še ni bila realizirana, prosim za podatek zakaj še ni bila realizirana?

10. Ali sta Policija in Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije v skladu z drugim odstavkom 3. člena omenjene uredbe že sklenili ustrezen sporazum? Če sta ga sklenili, vas naprošam za izvod takega sporazuma.

11. S katerimi organi in organizacijami v skladu s tretjim odstavkom 3. člena omenjene uredbe je ali bo Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije sklenil ustrezne sporazume in v kakšni obliki? V skladu z drugim odstavkom 5. člena omenjene uredbe bi taki sporazumi morali biti že sklenjeni 15. dan po uveljavitvi omenjene uredbe. Če ti sporazumi še niso bili realizirani, me zanima, zakaj do realizacije ni prišlo?

M. P.