Karmen Furman: Katere ukrepe za povečanje števila fizioterapevtov v javni zdravstveni mreži je sprejelo Ministrstvo za zdravje?

Vir: SDS.si

Na novinarski konferenci Združenja fizioterapevtov Slovenije se je izpostavilo več izzivov, povezanih s fizioterapevtsko oskrbo v Sloveniji.

Poslanka mag. Karmen Furman je na predsednika vlade v funkciji ministra za zdravje dr. Roberta Goloba naslovila pisno poslansko vprašanje v zvezi z razmerami na področju fizioterapije.

Celotno poslansko vprašanje objavljamo v nadaljevanju.

Združenje fizioterapevtov Slovenije je na današnji novinarski konferenci izpostavilo več izzivov, s katerimi se soočajo tako fizioterapevti kot zdravstveni sistem in pacienti.

V primerjavi z državami Evropske unije je Slovenija po številu fizioterapevtov v javni zdravstveni mreži na repu, in sicer je na 100.000 prebivalcev zaposlenih od 50 do 70 fizioterapevtov, druge države pa dosegajo tudi 200 fizioterapevtov na 100.000 prebivalcev.

Zanima me:

  1. Katere ukrepe za povečanje števila fizioterapevtov v javni zdravstveni mreži je Ministrstvo za zdravje sprejelo od 1. junija 2022 do danes? Katere kratkoročne in dolgoročne ukrepe za povečanje števila fizioterapevtov v javni zdravstveni mreži na Ministrstvu za zdravje še načrtujete?
  2. V združenju opozarjajo, da so Ministrstvu za zdravje že večkrat posredovali pobude za srečanja in predlagali različne rešitve, a do premika doslej ni prišlo.

Zanima me:

  1. Koliko pobud za srečanja ste na Ministrstvu za zdravje prejeli od Združenja fizioterapevtov Slovenije od 1. junija 2022 do danes in zakaj jih niste sprejeli?
  2. Katere predloge rešitev ste na Ministrstvu za zdravje prejeli od Združenja fizioterapevtov Slovenije od 1. junija 2022 do danes in zakaj jih niste sprejeli

Trenutne čakalne dobe za fizioterapevtsko obravnavo so po podatkih Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije za redno obravnavo do 448 dni za prvi termin, za zelo hitro obravnavo pa do 150 oziroma celo čez 200 dni pri posameznih izvajalcih. Za hitro obravnavo čakalne vrste znašajo do 373 dni.

Zanima me:

  1. Kakšna je bila čakalna doba za redno fizioterapevtsko obravnavo na dan 1. junij 2022?
  2. Kakšna je bila čakalna doba za hitro fizioterapevtsko obravnavo na dan 1. junij 2022?
  3. Kakšna je bila čakalna doba za zelo hitro fizioterapevtsko obravnavo na dan 1. junij 2022??

V združenju se zavzemajo za pridobitev javnih pooblastil, ki bi jim omogočila, da v okviru svojih strokovnih kadrov organizirajo in izvajajo programe strokovnih nadzorov s svetovanjem ter sodelujejo pri pripravi zakonskih in podzakonskih podlag za uvedbo izdajanja, podaljševanja in odvzema licenc za opravljanje fizioterapevtske dejavnosti.

Zanima me:

  1. Kakšno je stališče Ministrstva za zdravje glede zgoraj navedene pobude?