Katere novosti nam prinaša novo šolsko leto?

Jutri bo v šolo vstopilo približno 257 tisoč učencev in dijakov, od tega skoraj 21.900 prvošolcev. V letošnjem šolskem letu bo tudi več novosti, tako v osnovnih kot srednjih šolah. Pomembnejše novosti so t. i. pilotni projekti v nekaterih osnovnih šolah, razširitev vajeništva, pa tudi nove določbe glede polnoletnih dijakov.

V vrtcih letos uvajajo možnost financiranja krajših programov, dolgih 240 ur. Ti bodo namenjeni izključno otrokom, ki leto pred vstopom v osnovno šolo niso obiskovali vrtca. Program bo za petletnike brezplačen.

V osnovnih šolah pa bodo poskusno izvajali spremenjeni razširjeni program, imenovan tudi pilotni projekt. To pomeni, da bodo na 125 šolah poskusno izvajali spremenjeni razširjeni program. To bo veljalo za tiste šole, ki so se prijavile v program, učenci pa bodo imeli v popoldanskem bivanju več gibanja. Le 19 šol bo program izvajalo v celoti. To tudi pomeni, da bodo  v prvih razredih na teh šolah poučevali prvi tuj jezik kot obvezen, v sedmih razredih pa bo obvezen drugi tuj jezik.

Spremembe bodo tudi pri delovnem času učiteljev. Njihove obveznosti bodo bolj natančno načrtovane in tudi zapisane. Večje obremenitve zato čakajo tudi ravnatelje, saj bodo morali ti natančneje določiti urnike zaposlenih.

V srednjih šolah pa bodo začele veljati spremembe nekaterih zakonov.

Tako bodo morali starši polnoletnih dijakov pridobiti njihovo soglasje, če bodo želeli vpogledati v ocene polnoletnih otrok. Polnoletni dijaki pa si bodo lahko odsotnost opravičili sami.

V novem šolskem letu bo tudi več programov, ki bodo izvajali vajeništvo.

Počitnice v tem šolskem letu bodo:

  • od 29. oktobra do 2. novembra,
  • od 24. decembra do 3. januarja,
  • od 27. aprila do 2. maja.

Zimske počitnice bodo za učence in dijake iz zahodne Slovenije od 25. februarja do 1. marca. Trikrat pa bo pouk kot nadomeščanje potekal tudi v soboto, to bo že 29. septembra in nato 11. maja ter 2. februarja.

M. P.