Kdaj bo zgrajena kanalizacija na območju Zgornje Polskave

Zgornja Polskava (vir: Wikipedija)

Na območju Zgornje Polskave, vključno z deli naselij Bukovec in Gabernik, bo občina gradila fekalno kanalizacijo. Gradnja bo potekala v okviru projekta Odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v porečju Dravinje – Občina Slovenska Bistrica.

V času gradnje bo izvedeno tudi odvodnjavanje in novo asfaltiranje cestišč, po katerih poteka trasa kanalizacije.

Za izvedbo del sta že pridobljeni potrebni gradbeni dovoljenji za gradnjo kanalizacije na območju celotnega projekta Zgornja Polskava, s čimer bo zagotovljena 98-odstotna pokritost priključevanja objektov na sistem javne kanalizacije.

Navedeno je razvidno iz odgovora občine na svetniško vprašanje občinske svetnice Patricije Breznikar, ki je v imenu krajanov Zgornje Polskave občino vprašala, kdaj se lahko pričakuje začetek del pri gradnji kanalizacije.

Na občini so še pojasnili, da potekajo potrebne aktivnosti za zagotovitev finančnih sredstev sofinanciranja iz kohezijskega sklada EU in sofinanciranja proračuna RS, kakor tudi priprava razpisne dokumentacije za izvedbo javnih naročil gradnje, nadzora in obveščanja javnosti.

Okviren časovni načrt izvajanja investicije pa je naslednji:

– Zagotovitev sofinanciranja iz sredstev EU in RS: v letu 2019;

– Izvedba potrebnih javnih naročil (gradnja, nadzor, obveščanje javnosti): v letu 2019;

– Pričetek gradnje konec leta 2019, gradnja v letih 2020 in 2021, zaključek investicije v letu 2022.

Iz odgovora je razvidno, da se bo gradnja začela letos, izvajala v naslednjih dveh letih in zaključila v letu 2022.

M. P.