Kdaj bodo na vrsti zahodna obvoznica Slovenska Bistrica in kdaj ceste v Poljčanah?

Fotografija je simbolična.

V postopku sprejemanja je rebalans državnega proračuna za leto 2019. Sestavni del tega je tudi dokument Načrt razvojnih programov za obdobje 2019 do 2022. Tokrat smo preverili, kakšne investicije v cestno in železniško infrastrukturo vladajoči načrtujejo na območju občin Slovenske Bistrice in Poljčane. Znano je namreč, da na področju infrastrukture večino denarja usmerjajo v izgradnjo drugega železniškega tira, bolj znanega kot t. i. zlatega tira. Zlat je predvsem zaradi cene okoli 1400 milijonov evrov za 27 km proge na relaciji Divača – Koper, pa še to ni končna cena.

Iz pregleda je razvidno, da bo v mandatu zdajšnje vlade pod vodstvom Marjana Šarca predvidoma končana le nadgradnja železniške proge Poljčane – Slovenska Bistrica. Vse ostalo se zamika po letu 2022, pri pomembnih projektih celo do leta 2030.

Za občino Slovenska Bistrica so v programe vključili obvoznico, ureditev križišča v Ložnici, preplastitev ceste Slovenska Bistrica – Hajdina, nadaljuje se utudi nadgradnja železniške proge Poljčane – Slovenska Bistrica.

V Načrt razvojnih programov na državni ravni so za Slovensko Bistrico vključeni naslednji infrastrukturni projekti, kjer naj bi bila z denarjem davkoplačevalcev investitor predvsem Direkcija RS za infrastrukturo (DRSI):

  1. Zahodna obvoznica Slovenska Bistrica: aktivnosti so se začele 14. avgusta 2009, projekt bo končan 31. 12. 2030.

Do zdaj je izvedenih manj kot 7 odstotkov vrednosti projekta. Leta 2020 bo porabljenih 300 tisoč evrov, nato v letih 2021 in 2022 po 500 tisoč evrov, glavnina del pa bo opravljena po letu 2022 in bo trajalo do konca leta 2030. Vrednost projekta je ocenjena na 10,48 milijona evrov. Od tega bo občina pokrila 2,78 milijona evrov.

2. Ureditev križišča v Ložnici je predvidena do 31. 12. 2025. Vrednost projekta je ocenjena na 1,36 milijona evrov. Od tega bo dobro polovico oz. 657.797 evrov agencija porabila v letu 2019, preostanek pa po letu 2022.

3. Preplastitev ceste Slovenska Bistrica – Hajdina bo končana do 31. 12. 2024. Dela izvaja DRSI, projekt je ocenjen na 5,87 milijona evrov, glavnina oziroma 3,09 milijona evrov bo porabljena po letu 2022.

4. Nadaljuje se nadgradnja železniške proge Poljčane – Slovenska Bistrica. Predvidoma bo končana do 31. 12. 2021, vrednost projekta je 55,88 milijona evrov. Letošnja vrednost del bo 6,98 milijona evrov, nasledje leto še 4,96 milijona evrov in v letu 2021 še 427 tisoč evrov. Tudi to bo pokrila Direkcija RS za infrastrukturo.

Načrtovana infrastruktura v Občini Poljčane

Za Občino Poljčane so v Načrt razvojnih projektov vključili več projektov, vendar pa noben od teh ne bo končan do leta 2022. Večinoma se še začeli ne bodo takrat. Najpogosteje je omenjen datum 31. december 2024, v enem primeru pa celo konec leta 2030. Vse to pa je zelo vprašljivo.

V programe so vključeni naslednji infrastrukturni projekti iz Občine Poljčane:

1. Obnova ceste Žiče – Poljčane (Mlače in Lušečka vas) bo končana do 31. 12. 2024, vrednost projekta je 1,5 milijona evrov. Dela se bodo začela po letu 2022.

2. Rekonstrukcija ceste Žiče – Poljčane, kjer so se aktivnoti prav tako začele avgusta 2009, je pomaknjena do konca leta 2030. Vrednost projekta je ocenjena na 4,733 milijona evrov. Začelo se bo šele po letu 2022, do takrat ne bo na projektu nobene porabe.

3. Projekt KRIŽ R1-219 in R3-688: križišča Poljčane je načrtovan do 31. 12. 2024, vrednost projekta je ocenjena na 1,78 milijona evrov, dela se bodo začela po letu 2022.

4. Projekt Križ R1-219 in R3-688: odcep za Žiče je načrtovan do 31. 12. 2024, vrednost je ocenjena na 1,16 milijona evrov, tudi tu do leta 2022 ne bo porabljenega niti centa denarja.

5. Obnovitvena dela na cesti Poljčane – Majšperk se bodo začela po letu 2022, končana naj bi bila do 31. 12. 2024, vrednost projekta je ocenjena na 3,15 milijona evrov.

M. P.