Kmetje bi morali dobiti finančno nadomestilo zaradi suše

Fotografija je simbolična.

Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke zahteva sklic nujne seje Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, kjer bi obravnavali tematiko finančnega nadomestila za nosilce kmetijskih gospodarstev zaradi suše.

Pri tem izpostavljajo, da je pomanjkanje padavin in visoke temperature, ki so zajele celo Slovenijo, močno vplivalo na kmetijske rastline, ki se kot posledice že kažejo v višjih cenah kmetijskih pridelkov.

Spopadamo se z najhujšo sušo v Sloveniji v zadnjih letih, na kar kažejo tudi številke o škodi, kjer je neuradno na začetku avgusta znašala vsaj 70 mio EUR. Škoda je tako po mnenju Gospodarske zbornice Slovenije presegla zakonsko določeno mejo 0,3 promila BDP. Največji upad je zaslediti pri žitih, bučah, krompirju in hmelju.

Kmetijska zbornica Slovenije je pristojnemu ministrstvu že posredovala prve ocene škode zaradi suše in od njega zahteva, da se na osnovi ocene pripravi program in predlog finančne pomoči prizadetim kmetijam. Zahtevajo tudi, da se predčasno izplača kmetijske podpore ter zniža oz. odpiše prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter najemnine za kmetijska zemljišča, ki so v lasti Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS.

Prav tako zahtevajo, da se predčasno izplača kmetijske podpore ter zniža ali odpiše prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter najemnine za kmetijska zemljišča, ki so v lasti Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS. Eno od rešitev vidijo tudi v bolj razvejanem sistemu namakanja in ureditvi vodnih zadrževalnikov. Prav tako pa pričakujejo od ministrstva ter vlade, da bodo pripravili interventni zakon o odpravi posledic suše.

Kmetom so se v zadnjem letu močno povečali tudi vhodni stroški, saj so se gnojila podražila za 250 odstotkov, energenti in maziva pa za četrtino. Tako so bile cene vhodnih stroškov višje za 20,1 odstotka. Posledično pa so se cene dvignile tudi za končne uporabnike/kupce kmetijskih pridelkov. Po podatkih Statističnega urada RS se je, v juniju 2022 na letni ravni, cena kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih v povprečju dvignile za 21,1 %. Cene rastlinskih pridelkov so se dvignile v povprečju za 7,5 %, cene živalskih proizvodov pa so zrasle za 33,5 %.

V poslanski skupini SDS predlagajo, da se po opravljeni razpravi sprejme naslednje sklepe:

  1. Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano poziva Vlado RS, da v roku 1 meseca pripravi interventni zakona za pomoč kmetijstvu zaradi suše in zaradi dviga cena energentov ter ostalih surovin na področju kmetijstva.

 

  1. Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano poziva Vlado RS, da takoj pripravi spremembo zakona in uvedbo prodaje goriva za kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo (vključno s čebelarsko in dvoriščno mehanizacijo) brez trošarine oziroma vsaj kvartalno vračanje trošarine za gorivo.

 

  1. Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano poziva Vlado RS in resorno ministrstvo, da pripravi zakonske spremembe za znižanje katastrskega dohodka kmetij za kmetijska zemljišča, znižanje najemnin za državna zemljišča in stroškov namakanja iz državnih namakalnih sistemov na območjih, ki jih je prizadela suša.

 

  1. Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano poziva Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, da pripravi nove tehnološke načrte za rastlinsko pridelavo (priporočene sorte glede na odpornost na sušo in drugačne tehnološke načrte glede na manjšo rabo gnojil) in krmnih obrokov v živinoreji, prilagojenih novim razmeram).

Celotna zahteva je dostopna na povezavi: Zahteva

M. P.