Komunala Slovenska Bistrica o polnjenju bazenov in plačilu vode za to

Na domačih vrtovih je postavljenih precej bazenov, pri čemer se postavljajo tudi vprašanja glede plačila in uporabe pitne vode za polnjenje le teh. Komunala Slovenska Bistrica je zato na svoji spletni strani objavila obvestilo o tem.

Uvodoma so zapisali, da je javna služba oskrbe s pitno vodo prioritetno zadolžena za pripravo in dobavo pitne vode v gospodinjske namene.

V primeru porabe pitne vode za polnjenje bazenov in pranje avtomobilov pa gre za posebno rabo pitne vode, ki je dovoljena samo v primeru zadostnih količin vode.

Ko uporabnik vodo iz vodovodnega sistema uporablja za polnjenje bazenov, dodaja pitni vodi sredstva za nego vode kot so sredstva za razkuževanje vode, uravnavanje vrednosti Ph in sredstva za preprečevanje razraščanja alg.

Iz pitne vode tako nastaja komunalna odpadna voda, ki z odvajanjem onesnažuje okolje.

V primeru posebne rabe pitne vode mora zato uporabnik glede na pojasnila Finančne uprave RS (Furs) plačati vse obveznosti, ki so vezane na obračun vodarine.

To pomeni, da mora uporabnik, ki bazen polni iz domačega vodovoda, plačati tudi okoljsko dajatev in nanje navezujoče obveznosti, torej tudi obveznosti odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode oziroma praznjenja greznic.

Omejitev uporabe pitne vode – Visole in Zgornja Ložnica

Komunala Slovenska Bistrica je objavila tudi sporočo, da v sistemu oskrbe s pitno vodo na področju Visol in Zgornje Ložnice ugotavljajo velike primanjkljaje vode zaradi prevelike porabe in zaradi skrite napake na sistemu. Vse uporabnike zato pozivajo k skrajnemu varčevanju s pitno vodo.

Prepovedano je zalivanje vrtov, nasadov, pranje avtomobilov, polnjenje bazenov ter vseh dejavnosti, ki niso gospodinjskega namena.

M. P.