KONEC SODNIH POČITNIC

(vir: arhiv)

V sredo so se končale enomesečne sodne počitnice, ki so potekale od 15. julija do 15. avgusta.

V času sodnih počitnic sodišča niso vročala sodnih pisanj, procesni roki niso tekli. Če je bilo v tem obdobju kljub temu vročeno sodno pisanje, so procesni roki začeli teči včeraj. Vseeno pa je nemoteno potekalo vlaganje zemljiškoknjižnih predlogov in vlaganje predlogov za izvršbo preko Centralnega oddelka za verodostojno listino, vendar sklepov niso vročali, razen v zadevah zavarovanja.

Nujne zadeve Sodišča so odločala tudi o nujnih zadevah kot so: preiskave in sojenja v kazenskih zadevah, ko so obdolženci priprti, in v kazenskih zadevah zoper tujce, ki ne prebivajo v Sloveniji. K nujnim zadevam sodijo tudi: nepravdne in izvršilne zadeve v zvezi z vzgojo in varstvom otrok ter preživninskimi obveznostmi in nepravdne zadeve glede pridržanja oseb v psihiatričnih ustanovah. Nujne zadeve so tudi: menični in čekovni protesti ter menične tožbe, spori za objavo popravka objavljene informacije, popisi zapustnikovega premoženja ter zadeve prisilne poravnave in stečaja.

K. V.

Foto: pixabay.com