Kozjak nad Pesnico: Podjetje AJM lani uspešno

Podjetje AJM v Kozjaku nad Pesnico

V družinskem podjetju AJM, enem večjih slovenskih ponudnikov stavbnega pohištva, ki deluje že 30 let, so lani dosegli 20,3 milijona evrov prihodkov, s čimer so za malenkost zaostali za načrtovanim rezultatom, so pa prodajo v primerjavi z letom prej povišali za dva odstotka.

Leto so zaključili s skoraj 235 tisoč evri dobička, zato ga ocenjujejo kot uspešno.

Vodstvo družbe iz Kozjaka nad Pesnico s 175 zaposlenimi je v letnem poročilu zapisalo, se je tudi lani nadaljevala ugodna splošna gospodarska klima, čeprav so bila prisotna občasna intervalna nihanju na trgu.

Predvsem se je upočasnila rast prodaje na tujih trgih, najbolj izrazito v Avstriji, ki sicer predstavlja paradnega konja njihovega izvoza. V Švici je zaznati rast povpraševanja po njihovih izdelkih, kar je rezultat dodatnih aktivnosti, pravijo v AJM, kjer so pred aktualno epidemijo načrtovali, da bi v letu dni dosegli raven prodaje iz leta 2017, ko so presegli 21 milijonov evrov.

Na domačem trgu so prihodke v primerjavi z letom prej povečali za pet odstotkov, izvoz pa se je zmanjšal za sedem odstotkov. V celotni strukturi prihodkov približno tri četrtine oziroma 15 milijonov evrov predstavlja domači trg, medtem ko so v Avstrijo prodali za dobre štiri milijone evrov svojih izdelkov.

Tudi lani so se v podjetju, ki ga skupaj vodita Trivo Krempl in Julija Ajlec Težak, intenzivno ukvarjali s področjem kakovosti izdelkov in storitev, optimiziranjem proizvodnje ter nadgradnjo internega informacijskega sistema. Celotni dobiček bodo namenili za pokritje izgube preteklih let, zlasti iz leta 2013.

Letos nadaljujejo z optimizacijo proizvodnje in informacijskega sistema, hkrati pa želijo zmanjšati še nekatere prodajne stroške in na ta način dodatno okrepiti svoj položaj na trgu. Zaključujejo tudi s posodabljanjem voznega parka.

M. P.