Lenart: Vlada zagotovila denar za investicije v socialnem varstvu

Hrastovec (vir: kraji.eu)

Vlada je v sredo v veljavni načrt razvojnih programov 2022-2025 uvrstila več investicij na področju socialnega varstva. Med drugim bodo v Socialno-varstvenem zavodu Hrastovec v Lenartu zgradili dislocirano bivalno enoto, k enoti Dnevnega centra Maribor v Zavodu za usposabljanje, delo in varstvo v Dornavi pa prizidek, izvedli bodo preureditev objekta. 

Ocenjena investicija v Lenartu je skoraj 4,2 milijona evrov, izvajali jo bodo v letih 2022 in 2023.

V okviru investicije v Lenartu bo zgrajen nov objekt, s čimer bodo pridobljene ustrezne kapacitete ter prijetno in varno bivalno okolje za stanovalce. Izboljšani bodo bivalni in delovni pogoji za vse uporabnike, z možnostjo vzpostavitve sive in rdeče cone pa se bo izboljšala varnost in omogočili pogoji za ustrezno preprečevanje širjenja virusnih okužb.

Investiciji v Dornavi sta ocenjeni na 5,42 milijona evrov. S tem bodo zagotovljeni dodatni kvalitetnejši prostori za potrebe izvajanja posebnega programa vzgoje in izobraževanja in prilagojenega predšolskega programa ter rehabilitacije za otroke in mladostnike. Razbremenjen bo tudi dnevni center Maribor. Tudi ti investiciji bosta izvedeni v letih 2022 in 2023.

Denar za investicije je zagotovljen z evropskimi sredstvi, ki jih je zagotovila ta vlada.

M. P.