Lovrenc na Pohorju: 12 nevarnih odsekov

(vir: arhiv)

Na območju Občine Lovrenc na Pohorju imajo vzpostavljeno bazo nevarnih odsekov, kjer je navedenih kar 12 nevarnih točk.

Odseke so razvrstili glede na prioriteto reševanja, med nujnimi rešitvami so navedene naslednje nevarne točke:

1. Falske pečine, kjer obstaja nevarnost rušenja kamenja. Kot možna rešitev so navedene terase nad cesto in žičnata ograja. V jesenskem obdobju je predviden popis del za sanacijo. Predvidena je namestitev visokonateznih žičnih ograj, v teku je tudi razpis za projektno dokumentacijo za prehod čez hudournik (mostiček) pred falsko pečino.

2. Činžat – pot do avtobusne postaje. Nevarna pot za šolarje in ostale – sedanja omejitev je na 90 km/h, brez razsvetljave, pločnika in prehoda za pešce. Na Činžatu zato že izvajajo dela na državni cesti. Gre za ureditev signalizacije in omejitev hitrosti skozi naselje na 60 km/h. Merilnik hitrosti, ki je obljubljen, bo nameščen še pred koncem leta.

3. Puščava – križišče Ruše, Ruta, za župniščem. Za ta del navajajo, da je tam večja količina ležečih dreves, ki so ostala kot posledica žledoloma. V dogovoru z lastnikom zemljišča že potekajo pogovori za odstranitev dreves.

Več o črnih točkah v občini je na voljo tukaj

S seje občinskega Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Včeraj se je sestal tudi občinski Svet za preventivno in vzgojo v cestnem prometu. Razpravljali so o ureditvi signalizacije na državni cesti, na priključku za Činžat in sodelovanje na nacionalni preventivni akciji Pešec.

Pri načrtovanju varnih šolskih poti so pripravili anketni vprašalnik, ki ga bodo reševali starši in učenci osnovne šole. Načrt varnih šolskih poti želijo zaključiti do konca leta, saj se želijo v letu 2020 uspešno prijaviti na razpis Javne agencije RS za varnost prometa (AVP) za digitalizacijo šolskih poti.

V okviru projekta iščejo rešitev o poteku kolesarke poti od osnovne šole do priključka na glavno cesto v Gornjem trgu. Z AVP sodelujejo tudi glede ureditve prometne signalizacije na poti pod šolo do vrtca.

V četrtek, 3. oktobra 2019, se bodo kot občina pridružili vseslovenski terenski preventivni akciji Pešec. Na ta dan bodo otroci osnovne šole z mentorjem v dopoldanskih urah obiskali starostnike v Prireditvenem centru, jim razdelili odsevna telesa in z njimi prehodili kratko razdaljo ob cesti. V osnovni šoli bodo učenci sodelovali pri tradicionalnemu pisanju spisov na temo »Varnost v cestnem prometu« v 4. razredih, v popoldanskih urah (predvidoma od 16. do 18. ure) pa bodo člani sveta, skupaj s policistom, z opozarjanjem in osveščanjem pešcev v dejanskem prometu in razdeljevanjem odsevnikov, dodatno poskrbeli za varnost pešcev.

M. P.